Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Bescherming van vogelsoorten

Betekenis Rode Lijst codes
GEGevoelige soorten KWKwetsbare soorten
BEBedreigde soorten EBErnstig bedreigde soorten
VNWIn het wild uit Nederland verdwenen soorten VNUit Nederland verdwenen soorten
Betekenis index kolommen
RL - bRode lijst (RL) voor broedvogelsRL - wRL voor wintergasten en/of doortrekkers
OLStaat in Oranje LijstBLStaat in Blauwe lijst
APOpgenomen in Actieplan Vogelbescherming NL
1
Bergeend
2
Blauwe KiekendiefGEKW
3
BoerenzwaluwGE
4
BontbekplevierKW
5
Bonte StrandloperVN
6
BoomvalkKW
7
Brandgans
8
BrilduikerGEKW
9
BuidelmeesGE
10
DodaarsKW
11
DraaihalsEBKW
12
DrieteenmeeuwGE
13
DuinpieperVNBE
14
DwerggansKW
15
DwergmeeuwEB
16
DwergsternKW
17
Engelse KwikstaartGE
18
Europese KanarieBE
19
FraterKW
20
Fuutw
21
Gele KwikstaartGE
22
GoudplevierVNGE
23
GraspieperGEw
24
GraszangerGE
25
Grauwe Gans
26
Grauwe GorsEB
27
Grauwe KiekendiefEB
28
Grauwe KlauwierBE
29
Grauwe VliegenvangerGE
30
GrielVN
31
Grote KarekietBE
32
Grote LijsterKW
33
Grote MantelmeeuwGE
34
Grote SternKW
35
Grote ZaagbekBE
36
GruttoGE
37
HopVN
38
HuismusGE
39
HuiszwaluwGE
40
KeepGEw
41
KemphaanEBKW
42
KlapeksterVN
43
Kleine Rietgans
44
Kleine ZilverreigerGE
45
Kleine Zwaanw
46
Kleinst WaterhoenGE
47
KneuGEGE
48
KoekoekKW
49
Kolgans
50
KorhoenEB
51
KraanvogelGE
52
Krakeend
53
KramsvogelGE
54
KuifduikerKW
55
KuifleeuwerikEB
56
KwakEB
57
KwartelkoningBE
58
LachsternVNEB
59
Lepelaar
60
MatkopGE
61
Meerkoet
62
Middelste ZaagbekGE
63
MorinelplevierBE
64
NachtegaalKW
65
NonnetjeKW
66
Noordse SternBE
67
OehoeGE
68
OeverloperGE
69
OrtolaanVNBE
70
PaapjeBE
71
Paarse StrandloperBE
72
PatrijsKW
73
PijlstaartBE
74
PoelsnipVN
75
PorseleinhoenKW
76
RaafGE
77
RansuilKW
78
ReuzensternGE
79
RingmusGEw
80
RoerdompKW
81
RoodhalsgansGE
82
RoodkopklauwierVN
83
RoodmusGE
84
Rosse Grutto
85
Rotgans
86
RuigpootbuizerdEB
87
SlobeendKW
88
SmientGE
89
SneeuwgorsKW
90
SnorKW
91
SpotvogelGE
92
Spreeuww
93
SteenloperKW
94
SteenuilKW
95
SteltkluutGE
96
StrandleeuwerikKW
97
StrandplevierBEEB
98
Tafeleendw
99
TaigarietgansEB
100
TapuitBE
101
Toendrarietgans
102
Topper
103
TorenvalkKWKW
104
TureluurGE
105
VeldleeuwerikGEGE
106
VelduilEBBE
107
VisdiefGEGE
108
WaterhoenGE
109
WaterrietzangerBE
110
WatersnipBE
111
WielewaalKW
112
Wilde ZwaanGE
113
WintertalingKW
114
Witte Kwikstaartw
115
WoudaapEB
116
WulpKW
117
ZeearendGEGE
118
Zilverplevier
119
ZomertalingBEKW
120
ZomertortelKW
121
Zwarte MeesGE
122
Zwarte SternBEKW
123
Zwarte Zee-eendw
1
Blauwe KiekendiefGEKW
2
BoerenzwaluwGE
3
BontbekplevierKW
4
Bonte StrandloperVN
5
BoomvalkKW
6
BrilduikerGEKW
7
BuidelmeesGE
8
DraaihalsEBKW
9
DrieteenmeeuwGE
10
DuinpieperVNBE
11
DwergmeeuwEB
12
DwergsternKW
13
Engelse KwikstaartGE
14
Europese KanarieBE
15
Gele KwikstaartGE
16
GoudplevierVNGE
17
GraspieperGEw
18
GraszangerGE
19
Grauwe GorsEB
20
Grauwe KiekendiefEB
21
Grauwe KlauwierBE
22
Grauwe VliegenvangerGE
23
GrielVN
24
Grote KarekietBE
25
Grote LijsterKW
26
Grote MantelmeeuwGE
27
Grote SternKW
28
GruttoGE
29
HopVN
30
HuismusGE
31
HuiszwaluwGE
32
KeepGEw
33
KemphaanEBKW
34
KlapeksterVN
35
Kleine ZilverreigerGE
36
Kleinst WaterhoenGE
37
KneuGEGE
38
KoekoekKW
39
KorhoenEB
40
KraanvogelGE
41
KramsvogelGE
42
KuifleeuwerikEB
43
KwakEB
44
KwartelkoningBE
45
LachsternVNEB
46
MatkopGE
47
Middelste ZaagbekGE
48
NachtegaalKW
49
Noordse SternBE
50
OehoeGE
51
OeverloperGE
52
OrtolaanVNBE
53
PaapjeBE
54
PatrijsKW
55
PijlstaartBE
56
PorseleinhoenKW
57
RaafGE
58
RansuilKW
59
RingmusGEw
60
RoerdompKW
61
RoodhalsgansGE
62
RoodkopklauwierVN
63
RoodmusGE
64
SlobeendKW
65
SmientGE
66
SnorKW
67
SpotvogelGE
68
SteenuilKW
69
SteltkluutGE
70
StrandplevierBEEB
71
TapuitBE
72
TorenvalkKWKW
73
TureluurGE
74
VeldleeuwerikGEGE
75
VelduilEBBE
76
VisdiefGEGE
77
WatersnipBE
78
WielewaalKW
79
Wilde ZwaanGE
80
WintertalingKW
81
WoudaapEB
82
WulpKW
83
ZeearendGEGE
84
ZomertalingBEKW
85
ZomertortelKW
86
Zwarte MeesGE
87
Zwarte SternBEKW
1
Blauwe KiekendiefGEKW
2
BrilduikerGEKW
3
DodaarsKW
4
DraaihalsEBKW
5
DuinpieperVNBE
6
DwerggansKW
7
FraterKW
8
GoudplevierVNGE
9
Grote ZaagbekBE
10
KemphaanEBKW
11
KneuGEGE
12
KuifduikerKW
13
LachsternVNEB
14
MorinelplevierBE
15
NonnetjeKW
16
OrtolaanVNBE
17
Paarse StrandloperBE
18
PoelsnipVN
19
ReuzensternGE
20
RuigpootbuizerdEB
21
SneeuwgorsKW
22
SteenloperKW
23
StrandleeuwerikKW
24
StrandplevierBEEB
25
TaigarietgansEB
26
TorenvalkKWKW
27
VeldleeuwerikGEGE
28
VelduilEBBE
29
VisdiefGEGE
30
WaterhoenGE
31
WaterrietzangerBE
32
ZeearendGEGE
33
ZomertalingBEKW
34
Zwarte SternBEKW
1
Fuutw
2
GraspieperGEw
3
KeepGEw
4
Kleine Zwaanw
5
RingmusGEw
6
Spreeuww
7
Tafeleendw
8
Witte Kwikstaartw
9
Zwarte Zee-eendw
1
Bergeend
2
Bonte StrandloperVN
3
Brandgans
4
DwerggansKW
5
Grauwe Gans
6
Grote SternKW
7
Kleine Rietgans
8
Kleine Zwaanw
9
Kolgans
10
Krakeend
11
LachsternVNEB
12
Lepelaar
13
Meerkoet
14
PijlstaartBE
15
Rosse Grutto
16
Rotgans
17
SlobeendKW
18
SmientGE
19
StrandplevierBEEB
20
Toendrarietgans
21
Topper
22
WulpKW
23
Zilverplevier

Rode Lijsten zijn een internationaal toegepast middel om de status van soorten (aantallen, populatietrends, verspreiding) te bepalen en aandacht te vestigen op soorten of ondersoorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn.

Rode Lijsten van vogels zijn er in verschillende soorten en maten. De bekendste is de officiële Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

Naast de Rode Lijst van broedvogels zijn er ook een lijst van niet-broedvogels (doortrekkers en overwinteraars) en een Oranje Lijst. Soorten waarvoor Nederland van groot internationaal belang is, staan op de Blauwe lijst.

Natuurbeschermingsorganisaties zoals Vogelbescherming Nederland (VBNL) gebruiken de lijsten om bij beschermingsacties de juiste accenten te zetten. Daarnaast hanteert VBNL het eigen 'Actieplan bedreigde vogels' waarmee ze de bescherming van elf soorten van de Rode Lijst een impuls geven.

Onder aan deze pagina staan links naar meer informatie en documenten.

Rode Lijst
De Rode Lijst van Nederlandse broedvogels wordt opgesteld op basis van gegevens uit de meetnetten en vogelatlas die Sovon coördineert. De eerste Rode lijst is van 1985, die in 1994 en 2004 werd geactualiseerd. In 2017 is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (nu LNV) de lijst opnieuw officieël vastgesteld. Opeenvolgende Rode Lijsten zijn een graadmeter voor de effectiviteit van het natuurbeleid.

Oranje Lijst
Voor een effectieve inzet van beschermingsmaatregelen is het gewenst om vroegtijdig in te grijpen. Daartoe hebben VBNL en Sovon in 2013 de Oranje Lijst opgesteld op basis van het 'Early Warning en Alert Protocol'. Op deze lijst staan die soorten die nog niet op de Rode Lijst staan, maar waarvan op basis van de trend wordt aangenomen dat ze daar in de toekomst wel op terechtkomen. Het stoplicht staat voor deze vogels zo gezegd op oranje.

Rode en Oranje Lijst voor niet-broedvogels
Zowel de Rode (2017) als Oranje Lijst (2013) is primair gericht op de bescherming van broedvogels. Sovon en VBNL hebben een aanvullende Rode Lijst opgesteld van vogels die in Nederland overwinteren of ons land aandoen als doortrekker (de 'wintervogels'). Naast de acuut bedreigde soorten zijn er een aantal die in de gevarenzone dreigen te komen. Daarvoor is net als bij de broedvogels ook voor de 'wintervogels' een Oranje Lijst opgesteld.

Blauwe lijst
Ten slotte zijn de populaties geïdentificeerd waarvoor Nederland van zeer groot internationaal belang is. Dat wil zeggen dat minimaal 25% van de populatie uit de herkomstgebieden (op basis van seizoensmaximum) in Nederland voorkomt. Deze zijn op de nieuwe 'Blauwe Lijst' opgenomen.

Actiejaar voor bedreigde soorten
Sinds 2002 organiseren VBNL en Sovon gezamelijk een 'Jaar van de ……'. Daarmee krijgt een soort die 'in zwaar weer' verkeert extra publiciteit en aandacht van onderzoekers. De soort die in het lopend jaar extra aandacht krijgt, staat linksboven op elke pagina op deze website. Is de soort in het verleden 'Jaar-van'-vogel geweest dan verschijnt het logo linksboven op de soortpagina. Op onze site is verder een overzicht van alle 'Jaar-van'-vogels beschikbaar.

Actieplan bedreigde vogels
De toekomst van diverse soorten van de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels is allerminst zeker, alle beschermingsinspanningen ten spijt. Onder deze bedreigde soorten bevinden zich veel voor Nederland kenmerkende en aansprekende soorten, zoals blauwe kiekendief en tapuit. Een verlies van deze soorten betekent een directe verarming van de Nederlandse biodiversiteit. Met het Actieplan bedreigde vogels wil VBNL de bescherming van elf bedreigde vogelsoorten van de Rode Lijst een flinke impuls geven.

Actieplan moerasvogels (2000)
De oorspronkelijke 'Rivierdelta Nederland' bestaat uit getijdegebieden (zoet en brakwater), rivierenlandschap en gebieden met veenvorming. Het grootste deel is verdwenen doordat het grootschalig en systematisch in cultuur is gebracht. De verstoring van dit leefgebied is zodanig dat een groot aantal karakteristieke moerasvogelsoorten op de Rode Lijst is geplaatst. Voor deze soorten zijn speciale beschermingsmaatregelen noodzakelijk om ze voor uitsterven in Nederland te behoeden. Het 'Beschermingsplan moerasvogels' van het Ministerie van LNV uit het jaar 2000 onderbouwt welke maatregelen nodig zijn om deze groep vogels goed te beschermen.

Aanduiding op deze website
Op elke soortpagina staat aangegeven of, en zo ja op welke wijze, een soort extra aandacht krijgt van vogelbeschermers. Met de knoppen boven aan deze pagina is een overzichtslijst te bekijken en elke lijst afzonderlijk.

Informatieve links

naar boven