Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Bescherming van vogelsoorten

Betekenis Rode Lijst codes
GEGevoelige soorten KWKwetsbare soorten
BEBedreigde soorten EBErnstig bedreigde soorten
VNWIn het wild uit Nederland verdwenen soorten VNUit Nederland verdwenen soorten
Betekenis index kolommen
RL - bRode lijst (RL) voor broedvogelsRL - wRL voor wintergasten en/of doortrekkers
OLStaat in Oranje LijstBLStaat in Blauwe lijst
APOpgenomen in Actieplan Vogelbescherming NL
1
Bergeend
2
Blauwe KiekendiefGEKW
3
BoerenzwaluwGE
4
BontbekplevierKW
5
Bonte Strandloper
6
BoomvalkKW
7
Brandgans
8
BrilduikerGEKW
9
BuidelmeesGE
10
DodaarsKW
11
DraaihalsEBKW
12
DrieteenmeeuwGE
13
DuinpieperVNBE
14
DwerggansKW
15
DwergmeeuwEB
16
DwergsternKW
17
Engelse KwikstaartGE
18
Europese KanarieBE
19
FraterKW
20
Fuut
21
Gele KwikstaartGE
22
GoudplevierVNGE
23
GraspieperGE
24
GraszangerGE
25
Grauwe Gans
26
Grauwe GorsEB
27
Grauwe KiekendiefEB
28
Grauwe KlauwierBE
29
Grauwe VliegenvangerGE
30
GrielVN
31
Grote KarekietBE
32
Grote LijsterKW
33
Grote MantelmeeuwGE
34
Grote SternKW
35
Grote ZaagbekBE
36
GruttoGE
37
HopVN
38
HuismusGE
39
HuiszwaluwGE
40
KeepGE
41
KemphaanEBKW
42
KlapeksterVN
43
Kleine JagerKW
44
Kleine Rietgans
45
Kleine ZilverreigerGE
46
Kleine Zwaan
47
Kleinst WaterhoenGE
48
KneuGEGE
49
KoekoekKW
50
Kolgans
51
KorhoenEB
52
KraanvogelGE
53
Krakeend
54
KramsvogelGE
55
KuifduikerKW
56
KuifleeuwerikEB
57
KwakEB
58
KwartelkoningBE
59
LachsternVNEB
60
Lepelaar
61
MatkopGE
62
Meerkoet
63
Middelste ZaagbekKW
64
MorinelplevierBE
65
NachtegaalKW
66
NonnetjeKW
67
Noordse SternBE
68
OehoeGE
69
OeverloperGE
70
OrtolaanVNBE
71
PaapjeBE
72
Paarse StrandloperBE
73
PatrijsKW
74
PijlstaartBE
75
PoelsnipVN
76
PorseleinhoenKW
77
RaafGE
78
RansuilKW
79
ReuzensternGE
80
RingmusGE
81
RoerdompKW
82
RoodhalsfuutGE
83
RoodkopklauwierVN
84
RoodmusGE
85
Rosse Grutto
86
Rotgans
87
RuigpootbuizerdEB
88
SlobeendKW
89
SmientGE
90
SneeuwgorsKW
91
SnorKW
92
SpotvogelGE
93
Spreeuw
94
SteenloperGE
95
SteenuilKW
96
SteltkluutGE
97
StrandleeuwerikKW
98
StrandplevierBEEB
99
Tafeleend
100
TaigarietgansEB
101
TapuitBE
102
Toendrarietgans
103
Topper
104
TorenvalkKWKW
105
TureluurGE
106
VeldleeuwerikGEGE
107
VelduilEBBE
108
VisdiefGEGE
109
WaterhoenGE
110
WaterrietzangerBE
111
WatersnipBE
112
WielewaalKW
113
Wilde ZwaanGE
114
WintertalingKW
115
Witte Kwikstaart
116
WoudaapEB
117
WulpKW
118
ZeearendGEGE
119
Zilverplevier
120
ZomertalingBEKW
121
ZomertortelKW
122
Zwarte MeesGE
123
Zwarte SternBEKW
124
Zwarte Zee-eend
1
Blauwe KiekendiefGEKW
2
BoerenzwaluwGE
3
BontbekplevierKW
4
BoomvalkKW
5
BrilduikerGEKW
6
BuidelmeesGE
7
DraaihalsEBKW
8
DrieteenmeeuwGE
9
DuinpieperVNBE
10
DwergmeeuwEB
11
DwergsternKW
12
Engelse KwikstaartGE
13
Europese KanarieBE
14
Gele KwikstaartGE
15
GoudplevierVNGE
16
GraspieperGE
17
GraszangerGE
18
Grauwe GorsEB
19
Grauwe KiekendiefEB
20
Grauwe KlauwierBE
21
Grauwe VliegenvangerGE
22
GrielVN
23
Grote KarekietBE
24
Grote LijsterKW
25
Grote MantelmeeuwGE
26
Grote SternKW
27
GruttoGE
28
HopVN
29
HuismusGE
30
HuiszwaluwGE
31
KeepGE
32
KemphaanEBKW
33
KlapeksterVN
34
Kleine ZilverreigerGE
35
Kleinst WaterhoenGE
36
KneuGEGE
37
KoekoekKW
38
KorhoenEB
39
KraanvogelGE
40
KramsvogelGE
41
KuifleeuwerikEB
42
KwakEB
43
KwartelkoningBE
44
LachsternVNEB
45
MatkopGE
46
Middelste ZaagbekKW
47
NachtegaalKW
48
Noordse SternBE
49
OehoeGE
50
OeverloperGE
51
OrtolaanVNBE
52
PaapjeBE
53
PatrijsKW
54
PijlstaartBE
55
PorseleinhoenKW
56
RaafGE
57
RansuilKW
58
RingmusGE
59
RoerdompKW
60
RoodhalsfuutGE
61
RoodkopklauwierVN
62
RoodmusGE
63
SlobeendKW
64
SmientGE
65
SnorKW
66
SpotvogelGE
67
SteenuilKW
68
SteltkluutGE
69
StrandplevierBEEB
70
TapuitBE
71
TorenvalkKWKW
72
TureluurGE
73
VeldleeuwerikGEGE
74
VelduilEBBE
75
VisdiefGEGE
76
WatersnipBE
77
WielewaalKW
78
Wilde ZwaanGE
79
WintertalingKW
80
WoudaapEB
81
WulpKW
82
ZeearendGEGE
83
ZomertalingBEKW
84
ZomertortelKW
85
Zwarte MeesGE
86
Zwarte SternBEKW
1
Blauwe KiekendiefGEKW
2
BrilduikerGEKW
3
DodaarsKW
4
DraaihalsEBKW
5
DuinpieperVNBE
6
DwerggansKW
7
FraterKW
8
GoudplevierVNGE
9
Grote ZaagbekBE
10
KemphaanEBKW
11
Kleine JagerKW
12
KneuGEGE
13
KuifduikerKW
14
LachsternVNEB
15
MorinelplevierBE
16
NonnetjeKW
17
OrtolaanVNBE
18
Paarse StrandloperBE
19
PoelsnipVN
20
ReuzensternGE
21
RuigpootbuizerdEB
22
SneeuwgorsKW
23
SteenloperGE
24
StrandleeuwerikKW
25
StrandplevierBEEB
26
TaigarietgansEB
27
TorenvalkKWKW
28
VeldleeuwerikGEGE
29
VelduilEBBE
30
VisdiefGEGE
31
WaterhoenGE
32
WaterrietzangerBE
33
ZeearendGEGE
34
ZomertalingBEKW
35
Zwarte SternBEKW
1
Fuut
2
GraspieperGE
3
KeepGE
4
Kleine Zwaan
5
RingmusGE
6
Spreeuw
7
Tafeleend
8
Witte Kwikstaart
9
Zwarte Zee-eend
1
Bergeend
2
Bonte Strandloper
3
Brandgans
4
DwerggansKW
5
Grauwe Gans
6
Grote SternKW
7
Kleine Rietgans
8
Kleine Zwaan
9
Kolgans
10
Krakeend
11
LachsternVNEB
12
Lepelaar
13
Meerkoet
14
PijlstaartBE
15
Rosse Grutto
16
Rotgans
17
SlobeendKW
18
SmientGE
19
StrandplevierBEEB
20
Toendrarietgans
21
Topper
22
WulpKW
23
Zilverplevier

Rode Lijsten zijn een internationaal toegepast middel om de status van soorten (aantallen, populatietrends, verspreiding) te bepalen en aandacht te vestigen op soorten of ondersoorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn.

Rode Lijsten van vogels zijn er in verschillende soorten en maten. De bekendste is de officiële Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

Naast de Rode Lijst van broedvogels zijn er ook een lijst van niet-broedvogels (doortrekkers en overwinteraars) en een Oranje Lijst. Soorten waarvoor Nederland van groot internationaal belang is, staan op de Blauwe lijst.

Natuurbeschermingsorganisaties zoals Vogelbescherming Nederland (VBNL) gebruiken de lijsten om bij beschermingsacties de juiste accenten te zetten. Daarnaast hanteert VBNL het eigen 'Actieplan bedreigde vogels' waarmee ze de bescherming van elf soorten van de Rode Lijst een impuls geven.

Onder aan deze pagina staan links naar meer informatie en documenten.

Rode Lijst
De Rode Lijst van Nederlandse broedvogels wordt opgesteld op basis van gegevens uit de meetnetten en vogelatlas die Sovon coördineert. De eerste Rode lijst is van 1985, die in 1994 en 2004 werd geactualiseerd. In 2017 is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (nu LNV) de lijst opnieuw officieël vastgesteld. Opeenvolgende Rode Lijsten zijn een graadmeter voor de effectiviteit van het natuurbeleid.

Oranje Lijst
Voor een effectieve inzet van beschermingsmaatregelen is het gewenst om vroegtijdig in te grijpen. Daartoe hebben VBNL en Sovon in 2013 de Oranje Lijst opgesteld op basis van het 'Early Warning en Alert Protocol'. Op deze lijst staan die soorten die nog niet op de Rode Lijst staan, maar waarvan op basis van de trend wordt aangenomen dat ze daar in de toekomst wel op terechtkomen. Het stoplicht staat voor deze vogels zo gezegd op oranje.

Rode en Oranje Lijst voor niet-broedvogels
Zowel de Rode (2017) als Oranje Lijst (2013) is primair gericht op de bescherming van broedvogels. Sovon en VBNL hebben een aanvullende Rode Lijst opgesteld van vogels die in Nederland overwinteren of ons land aandoen als doortrekker (de 'wintervogels'). Naast de acuut bedreigde soorten zijn er een aantal die in de gevarenzone dreigen te komen. Daarvoor is net als bij de broedvogels ook voor de 'wintervogels' een Oranje Lijst opgesteld.

Blauwe lijst
Ten slotte zijn de populaties geïdentificeerd waarvoor Nederland van zeer groot internationaal belang is. Dat wil zeggen dat minimaal 25% van de populatie uit de herkomstgebieden (op basis van seizoensmaximum) in Nederland voorkomt. Deze zijn op de nieuwe 'Blauwe Lijst' opgenomen.

Actiejaar voor bedreigde soorten
Sinds 2002 organiseren VBNL en Sovon gezamelijk een 'Jaar van de ……'. Daarmee krijgt een soort die 'in zwaar weer' verkeert extra publiciteit en aandacht van onderzoekers. De soort die in het lopend jaar extra aandacht krijgt, staat linksboven op elke pagina op deze website. Is de soort in het verleden 'Jaar-van'-vogel geweest dan verschijnt het logo linksboven op de soortpagina. Op onze site is verder een overzicht van alle 'Jaar-van'-vogels beschikbaar.

Actieplan bedreigde vogels
De toekomst van diverse soorten van de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels is allerminst zeker, alle beschermingsinspanningen ten spijt. Onder deze bedreigde soorten bevinden zich veel voor Nederland kenmerkende en aansprekende soorten, zoals blauwe kiekendief en tapuit. Een verlies van deze soorten betekent een directe verarming van de Nederlandse biodiversiteit. Met het Actieplan bedreigde vogels wil VBNL de bescherming van elf bedreigde vogelsoorten van de Rode Lijst een flinke impuls geven.

Actieplan moerasvogels (2000)
De oorspronkelijke 'Rivierdelta Nederland' bestaat uit getijdegebieden (zoet en brakwater), rivierenlandschap en gebieden met veenvorming. Het grootste deel is verdwenen doordat het grootschalig en systematisch in cultuur is gebracht. De verstoring van dit leefgebied is zodanig dat een groot aantal karakteristieke moerasvogelsoorten op de Rode Lijst is geplaatst. Voor deze soorten zijn speciale beschermingsmaatregelen noodzakelijk om ze voor uitsterven in Nederland te behoeden. Het 'Beschermingsplan moerasvogels' van het Ministerie van LNV uit het jaar 2000 onderbouwt welke maatregelen nodig zijn om deze groep vogels goed te beschermen.

Aanduiding op deze website
Op elke soortpagina staat aangegeven of, en zo ja op welke wijze, een soort extra aandacht krijgt van vogelbeschermers. Met de knoppen boven aan deze pagina is een overzichtslijst te bekijken en elke lijst afzonderlijk.

Informatieve links

naar boven