Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Vogels in Meijendel

Via de menu-optie [Soorten] is uitgebreide informatie te vinden over alle 381 vogelsoorten in de database van deze website. Die info wordt in verschillende overzichten aangeboden.

In de eerste drie overzichten is de Nederlandse naam van een soort een link naar de soortpagina. Daar staat alle informatie over die soort die op deze site beschikbaar is, varierend van een foto, beschrijving, te beluisteren vogelzang tot Rode Lijst informatie. Van de 150 soorten die sinds 1984 in Meijendel broeden of hebben gebroed staan op de soortpagina ook de vastgestelde territoria in een grafiek, een tabel en op een kaartje. (In 1984 is gestart met broedvogelinventarisaties volgens de BMP methode.)

In de linker kolom van elke soortpagina staan een aantal buttons als link naar belangrijke websites over vogels zoals die van SOVON, Vogelbescherming Nederland, de Soortenbank, WikipediA en Dutch Avifauna. Als op die websites informatie te vinden is over de bekeken soort, zal zo'n button zichtbaar zijn, ook als er op deze site geen informatie beschikbaar is.

Vogelbescherming Nederland hanteert lijsten met een kleurcodering om aan te geven op welke vogelsoorten zij haar beschermingsactiviteiten primair richt. Op de soortpagina van elke soort die op een lijst staat, wordt dit kenbaar gemaakt in een speciaal blok. Bij vogels op de Rode of Oranje lijst verschijnt bovendien een opvallende button om dat aan te geven. Alle lijsten zijn ook in één overzicht beschikbaar via de optie 'Soortbescherming'.

Het kan soms handig zijn 'even snel' de geluiden van broedvogels van Meijendel te recapituleren. Kies daarvoor het laatste overzicht, dat taxonomische kan worden ingedeeld naar familie of orde. Er kan ook worden ingedeeld naar ecologische soortgroep of naar potentiële cq. incidentele broedvogels.

De volgende overzichten zijn mogelijk:

Broedende soorten
Hier vindt u alle 150 soorten waarvan sinds 1984 tenminste éénmaal een territorium in Meijendel is vastgesteld volgens de BMP-criteria.

Alle soorten  [op soortnaam alfabetisch]
Alle 381 soorten op deze site staan alfabetisch gesorteerd in dit overzicht.

Alle soorten  [per familie gegroepeerd]
Eveneens alle soorten op deze site, maar nu per familie gegroepeerd en ook die families zijn alfabetisch gesorteerd.

Soortbescherming
VBNL hanteert lijsten met een kleurcodering en het aantal lijsten en beschermingsplannen is in de loop van jaren behoorlijk uitgebreid. Deze pagina geeft een overzicht en biedt alle lijsten ter inzage.

Geluiden broedvogels verzameld
In dit overzicht staan de geluiden van alle broedvogels van Meijendel op een rij.
De openingspagina is op families ingedeeld en gefilterd op Rietzangers.