Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

Niewsberichten en -archief

Klik een verkorte weergave hieronder voor het gehele bericht.

(12-8-2010)

Waterrietzangers: wereldwijd bedreigd, nu te zien in de kuststreek.  
In ons land is de waterrietzanger een van de meest bedreigde soorten die doorgegeven kan worden in het kader van het Bijzondere Soorten Project (BSP) van SOVON. Wereldwijd is het een sterk bedreigde soort, die ook af en toe in ons land opduikt. De eerste …

(22-11-2008)

Een grote tegenslag voor de Aalscholver  
Er zit een grote kolonie Aalscholvers in Meijendel en er is slecht nieuws voor ze. Het Europees Parlement wil een actieplan maken om het aantal Aalscholvers in Europa drastisch te verminderen. Volgens het EP vormen ze een bedreiging voor de visserij. Ook …

(10-6-2008)

Kustvogels bedreigd  
Het gaat slecht met de Nederlandse kustvogels. Van de 23 soorten die het moeilijk hebben, worden er 15 ernstig bedreigd en zijn er 2 uit ons land verdwenen. Bij de plannen die de Deltacommissie maakt voor de kust, moet rekening gehouden worden met het …

(13-4-2008)

VWG-Meijendel viert 50-jarig bestaan met symposium en Midas Dekkers  
WASSENAAR - “U zegt zelf dat het moeilijk is om ook jongeren zover te krijgen dat zij vogels gaan tellen in Meijendel. Als ik tegen mijn vriendjes zeg ‘Mijn moeder telt vogels’ dan kijken ze toch wel een beetje medelijdend naar mij. Hoe …

1 .. 8 9 10 11 12 13 14
archief