Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(18-3-2017)

UItbreidingen en aanpassingen website VWG-Meijendel


De database van deze website bevat onder meer veel gegevens over de tellingen door leden van de Vogelwerkgroep Meijendel vanaf 1984, het eerste jaar dat voor het Broedvogel Monitoring Project (BMP) is geteld. Om die gegevens te benaderen worden diverse mogelijkheden aangeboden via een verscheidenheid aan overzichten. Dat gaat via de optie < BMP jaaroverzichten > van het menu < De werkgroep >. Die mogelijkheden zijn de afgelopen weken behoorlijk uitgebreid. Daartoe is ook de lay-out van enkele pagina's aangepast. Bovendien wordt nu de mogelijkheid geboden jaarlijsten en overzichten op euring-code te sorteren. Daarmee wordt de volgorde aangehouden zoals die in vogelgidsen wordt gehanteerd.

De uitbreidingen en aanpassingen zijn uitvoerig getest voordat ze on-line zijn gezet. Maar als gevolg van die veranderingen kan het zijn, dat verouderde versies van de betreffende webpagina's in de 'browser cache' op uw computer zijn opgeslagen. U ziet dat meteen, want de lay-out van een pagina is dan behoorlijk 'in de war'. Dat kan als volgt met het toetsenbord of de muis worden hersteld:

Als dat alles niet helpt, kunt u de webondersteuning een e-mail  sturen waarin u het probleem toelicht; u kunt eventueel een 'screen-capture' meesturen om e.e.a. te illustreren. (Gebruik 'Alt' + 'Print Screen' om het beeldscherm vast te leggen.)