Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(4-3-2017)

Aanvullende lijsten voor Vogelbescherming Nederland in nieuw rapport


Huidige situatie.
Teneinde vogels gericht te kunnen beschermen staan 78 soorten op de Nederlandse Rode lijst, opgesteld in 2004. Tegen de tijd dat vogels op die lijst komen, is het echter vaak al te laat. Vogelbescherming Nederland (VBNL) en Sovon hebben daarom een Early Warning en Alert Protocol ontwikkelt. Dit model brengt de knelpunten in de populatiegroei vroegtijdig in beeld en geeft inzicht in mogelijke oorzaken voor een achteruitgang. Voor effectieve beschermingsmaatregelen is vroegtijdig ingrijpen een voorwaarde en deze methodiek geeft een goed inzicht in waar het probleem zit en hoe het moet worden aangepakt. Op basis van dit model is de Oranje Lijst met 22 soorten opgesteld (2013). Bekijk de Oranje Lijst bij VBNL.

Nieuw rapport.
Zowel deze Rode als Oranje Lijst zijn primair gericht op de bescherming van broedvogels. Sovon heeft echter in opdracht van VBNL onderzoek gedaan en op basis daarvan is een Rode Lijst opgesteld van vogels die in Nederland overwinteren of ons land aandoen als doortrekker. Op deze Rode lijst staan 39 soorten. Naast de 39 acuut bedreigde soorten zijn er 9 die in de gevarenzone dreigen te komen. Daarvoor is net als bij de broedvogels een Oranje Lijst opgesteld.

Tenslotte zijn de populaties geïdentificeerd waarvoor Nederland van zeer groot internationaal belang is, dat wil zeggen dat minimaal 25% van de populatie uit de herkomstgebieden (op basis van seizoensmaximum) in Nederland voorkomt. Deze zijn op de nieuwe 'Blauwe Lijst' gezet; de Blauwe lijst maakt onderdeel uit van dit rapport. U kunt het rapport desgewenst downloaden via deze link.

Naast deze lijsten heeft VBNL al een Actieplan voor 11 bedreigde vogelsoorten, bedoeld om de bescherming van elf bedreigde vogelsoorten van de Rode Lijst een flinke impuls te geven. Lees meer in deze brochure.

Vogelbescherming Nederland zal al deze lijsten gebruiken voor haar beschermingswerk.

Als soorten op de site van VWG-Meijendel op één of meer lijsten staan, wordt dat als zodanig aangegeven.

naar boven