Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(26-11-2018)

De resultaten van het BMP 2018 zijn bekend en toegevoegd aan de site


De belangrijkste activiteiten van de werkgroep vinden plaats in het kader van het Broedvogel Monitoring Project (BMP) onder auspiciën van Sovon vogelonderzoek Nederland. VWG-Meijendel onderzoekt alle soorten volgens BMP-A en dat is ook in 2018 gebeurd.  De resultaten van deze honderden tellingen door de leden zijn nu bekend en toegevoegd aan de database van deze site. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de grafieken op de soortpagina's van elke in Meijendel broedende soort.

In 2018 hebben 92 soorten in Meijdel gebroed, althans in dat deel dat door de leden is geteld. Dat zijn er twee meer dan in 2017. De meest voorkomende soorten zijn min of meer dezelfde als in voorgaande jaren. Er zijn wel wat verschuivingen, zo lost de aalscholver de fitis af als nummer één. Er zijn geen nieuwe soorten broedend in Meijendel vastgesteld.

Het totaal aantal territoria is t.o.v. vorig jaar fors afgenomen van 9021 tot 8148.

De resultaten laten verder zien dat het aantal territoria van water- en rietvogels in 2018 de neerwaartse trend van afgelopen jaren voortzet. Mogelijk spelen de grote grazers daarbij een rol want die eten o.m. jong riet. Deze trend is in een grafiek te zetten via het menu < Werkgroep >< Grafieken BMP >. Kies daar dan de tweede ecologische groep, alle kavels en alle jaren. Maak vervolgens de grafiek.

Alle tellingen sinds 1984 kunnen uitgebreid worden vergeleken; start daarvoor op deze pagina.
Enkele voorbeelden:

Van september tot en met maart zijn de leden van de vogelwerkgroep actief met de wintertellingen. Verslagen daarvan zijn hier te vinden.