Home page Zoeken
top

De werkgroep → Jaaroverzichten 2021 - 2022

Vanuit het menu 'Jaaroverzichten' worden verslagen en allerlei overzichten aangeboden van de resultaten van 38 jaar vogeltellingen in Meijendel.
Jaar: Ogenblikje…Sorteren: succes alfabet taxon Ogenblikje… Jaar:
Terug
1Aalscholver684
2Fitis538
3Grasmus477
4Vink449
5Tjiftjaf447
6Koolmees418
7Zwartkop387
8Nachtegaal345
9Heggenmus324
10Merel298
11Winterkoning273
12Pimpelmees220
13Roodborst206
14Tuinfluiter198
15Boomleeuwerik190
16Kleine Karekiet181
17Meerkoet163
18Braamsluiper162
19Gekraagde Roodstaart155
20Zanglijster131
21Grote Bonte Specht122
22Boomkruiper104
23Boompieper103
24Wilde Eend87
25Krooneend76
26Kneu71
27Gaai66
27Grauwe Gans66
27Roodborsttapuit66
30Kuifeend65
31Houtduif60
32Staartmees57
33Tafeleend51
34Zwarte Kraai50
35Dodaars49
36Groenling42
37Graspieper37
38Blauwborst36
38Krakeend36
40Sprinkhaanzanger33
41Koekoek31
41Putter31
43Boomklever30
44Rietgors28
45Spreeuw27
46Fuut26
47Bosrietzanger24
47Ekster24
47Grote Canadese Gans24
50Glanskop22
51Cetti's Zanger20
51Holenduif20
53Rietzanger19
54Kauw18
54Waterhoen18
56Buizerd17
56Groene Specht17
58Huismus16
59Kleine Bonte Specht14
59Oeverzwaluw14
59Witte Kwikstaart14
62Grote Lijster13
63Nijlgans12
64Goudhaan11
64Halsbandparkiet11
64Knobbelzwaan11
67Waterral10
68Appelvink9
68Bosuil9
68Goudvink9
68Roerdomp9
72Slobeend8
73Boerenzwaluw7
73Grauwe Vliegenvanger7
73Kuifmees7
76Wielewaal6
77Kievit5
78Havik4
78Kleine Plevier4
78Soepeend4
78Spotvogel4
78Torenvalk4
83Scholekster3
83Zwarte Roodstaart3
85Bergeend2
85IJsvogel2
85Sijs2
88Fazant1
88Fluiter1
88Houtsnip1
88Kerkuil1
88Ransuil1
88Slechtvalk1
88Sperwer1
88Turkse Tortel1
88Wintertaling1
1Tjiftjaf547
2Fitis539
3Grasmus495
4Vink435
5Aalscholver432
6Koolmees413
7Zwartkop408
8Nachtegaal346
9Winterkoning312
10Heggenmus287
11Merel243
12Pimpelmees219
13Roodborst210
14Tuinfluiter207
15Boomleeuwerik170
16Braamsluiper147
17Meerkoet145
18Kleine Karekiet143
19Zanglijster130
20Gekraagde Roodstaart124
21Grote Bonte Specht117
22Boompieper112
23Boomkruiper100
24Roodborsttapuit85
25Grauwe Gans77
26Krooneend73
27Gaai69
28Dodaars68
29Wilde Eend67
30Kneu66
31Kuifeend58
32Staartmees57
33Tafeleend53
34Sprinkhaanzanger51
35Zwarte Kraai49
36Graspieper41
37Houtduif40
38Krakeend39
39Blauwborst38
40Koekoek31
41Cetti's Zanger29
42Grote Canadese Gans28
43Putter27
44Bosrietzanger26
44Groenling26
46Fuut23
46Rietgors23
48Glanskop21
48Kauw21
48Rietzanger21
51Ekster20
52Waterhoen19
53Boomklever16
53Buizerd16
53Kleine Bonte Specht16
56Groene Specht15
56Witte Kwikstaart15
58Grauwe Vliegenvanger14
59Nijlgans12
59Spreeuw12
61Holenduif11
62Boerenzwaluw10
62Kievit10
62Knobbelzwaan10
65Bosuil9
65Grote Lijster9
65Huismus9
68Goudhaan8
68Halsbandparkiet8
68Kleine Plevier8
68Kuifmees8
72Roerdomp7
73Appelvink6
73Goudvink6
75Havik4
75Waterral4
75Wielewaal4
78Houtsnip3
78Oeverzwaluw3
78Soepeend3
78Turkse Tortel3
82Ransuil2
82Slobeend2
82Sperwer2
82Torenvalk2
82Veldleeuwerik2
82Zwarte Mees2
82Zwarte Roodstaart2
89Bonte Vliegenvanger1
89Geoorde Fuut1
89Kerkuil1
89Kleine Mantelmeeuw1
89Nachtzwaluw1
89Slechtvalk1
89Tureluur1
89Zilvermeeuw1
95* soorten in 2021 - 8162 territoria95* soorten in 2022 - 7808 territoria
Soepeend en -gans worden niet als aparte soort meegeteld