Home page Zoeken
top

De werkgroep → Jaaroverzichten 2019 - 2020

Vanuit het menu 'Jaaroverzichten' worden verslagen en allerlei overzichten aangeboden van de resultaten van 36 jaar vogeltellingen in Meijendel.
Jaar: Ogenblikje…Sorteren: succes alfabet taxon Ogenblikje… Jaar:
Terug
1Aalscholver790
2Fitis611
3Grasmus477
4Koolmees452
5Zwartkop427
6Vink425
7Tjiftjaf400
8Nachtegaal377
9Heggenmus343
10Merel316
11Winterkoning313
12Pimpelmees214
13Roodborst188
14Tuinfluiter180
15Meerkoet179
16Kleine Karekiet154
17Gekraagde Roodstaart142
18Boomleeuwerik139
19Braamsluiper138
20Zanglijster120
21Grote Bonte Specht99
22Boomkruiper96
23Grauwe Gans75
24Roodborsttapuit69
25Boompieper65
26Kuifeend64
27Gaai62
28Dodaars61
29Wilde Eend60
30Houtduif54
30Staartmees54
32Kneu52
32Zwarte Kraai52
34Glanskop48
35Krooneend47
36Sprinkhaanzanger46
37Tafeleend40
38Krakeend37
39Graspieper36
40Fuut33
41Koekoek31
42Blauwborst29
43Boerenzwaluw24
43Rietgors24
43Rietzanger24
46Waterhoen22
47Goudhaan20
47Groenling20
47Grote Canadese Gans20
47Putter20
51Bosrietzanger19
51Ekster19
53Goudvink18
53Kauw18
55Groene Specht17
56Boomklever16
56Kleine Bonte Specht16
58Buizerd15
59Kievit14
59Knobbelzwaan14
59Witte Kwikstaart14
62Holenduif13
62Nijlgans13
64Cetti's Zanger11
64Grauwe Vliegenvanger11
64Spreeuw11
64Waterral11
68Bosuil10
68Roerdomp10
70Halsbandparkiet9
70Oeverzwaluw9
72Kleine Plevier8
73Appelvink6
73Houtsnip6
73Slobeend6
73Wielewaal6
77Bergeend5
77Havik5
79Grote Lijster4
79IJsvogel4
81Kuifmees3
81Soepeend3
81Torenvalk3
81Turkse Tortel3
85Huismus2
85Scholekster2
85Sperwer2
85Spotvogel2
85Zwarte Mees2
90Kerkuil1
90Kleine Mantelmeeuw1
90Ransuil1
90Zomertortel1
90Zwarte Roodstaart1
1Aalscholver787
2Fitis554
3Grasmus516
4Vink409
5Tjiftjaf408
6Koolmees375
7Zwartkop371
8Nachtegaal366
9Heggenmus316
10Merel306
11Winterkoning290
12Roodborst215
13Pimpelmees196
14Meerkoet192
15Tuinfluiter175
16Kleine Karekiet170
17Gekraagde Roodstaart163
18Boomleeuwerik153
19Braamsluiper149
20Grote Bonte Specht124
21Zanglijster114
22Boomkruiper98
23Wilde Eend88
24Boompieper84
25Kuifeend76
26Grauwe Gans75
27Dodaars69
27Roodborsttapuit69
29Gaai65
30Kneu59
31Huismus55
31Zwarte Kraai55
33Tafeleend49
34Staartmees48
35Houtduif47
36Krooneend46
37Krakeend44
38Groenling41
38Sprinkhaanzanger41
40Graspieper34
41Grote Canadese Gans31
42Blauwborst29
43Cetti's Zanger28
43Waterhoen28
45Ekster27
46Boomklever26
46Rietgors26
48Kauw25
48Rietzanger25
50Fuut24
50Kleine Bonte Specht24
52Glanskop23
52Koekoek23
54Putter21
55Oeverzwaluw20
56Bosrietzanger19
57Buizerd18
57Groene Specht18
59Knobbelzwaan17
59Spreeuw17
61Witte Kwikstaart16
62Halsbandparkiet13
62Nijlgans13
64Holenduif12
65Grote Lijster11
65Kievit11
67Appelvink9
67Bosuil9
67Goudhaan9
70Boerenzwaluw8
70Grauwe Vliegenvanger8
70Kleine Plevier8
70Kuifmees8
70Roerdomp8
75Goudvink7
75Havik7
75IJsvogel7
75Soepeend7
79Waterral4
80Houtsnip3
80Turkse Tortel3
80Wielewaal3
80Zwarte Roodstaart3
84Bergeend2
84Ransuil2
84Scholekster2
84Sijs2
84Slobeend2
84Soepgans2
90Fluiter1
90Gele Kwikstaart1
90Geoorde Fuut1
90Kleine Barmsijs1
90Kwartel1
90Slechtvalk1
90Sperwer1
90Spotvogel1
90Torenvalk1
90Tureluur1
90Vuurgoudhaan1
90Zwarte Mees1
93* soorten in 2019 - 8134 territoria99* soorten in 2020 - 8172 territoria
Soepeend en -gans worden niet als aparte soort meegeteld