Home page Zoeken
top

De werkgroep → Jaaroverzichten 2022 - 2023

Vanuit het menu 'Jaaroverzichten' worden verslagen en allerlei overzichten aangeboden van de resultaten van 39 jaar vogeltellingen in Meijendel.
Jaar: Ogenblikje…Sorteren: succes alfabet taxon Ogenblikje… Jaar:
Terug
1Tjiftjaf547
2Fitis539
3Grasmus495
4Vink435
5Aalscholver432
6Koolmees413
7Zwartkop408
8Nachtegaal346
9Winterkoning312
10Heggenmus287
11Merel243
12Pimpelmees219
13Roodborst210
14Tuinfluiter207
15Boomleeuwerik170
16Braamsluiper147
17Meerkoet145
18Kleine Karekiet143
19Zanglijster130
20Gekraagde Roodstaart124
21Grote Bonte Specht117
22Boompieper112
23Boomkruiper100
24Roodborsttapuit85
25Grauwe Gans77
26Krooneend73
27Gaai69
28Dodaars68
29Wilde Eend67
30Kneu66
31Kuifeend58
32Staartmees57
33Tafeleend53
34Sprinkhaanzanger51
35Zwarte Kraai49
36Graspieper41
37Houtduif40
38Krakeend39
39Blauwborst38
40Koekoek31
41Cetti's Zanger29
42Grote Canadese Gans28
43Putter27
44Bosrietzanger26
44Groenling26
46Fuut23
46Rietgors23
48Glanskop21
48Kauw21
48Rietzanger21
51Ekster20
52Waterhoen19
53Boomklever16
53Buizerd16
53Kleine Bonte Specht16
56Groene Specht15
56Witte Kwikstaart15
58Grauwe Vliegenvanger14
59Nijlgans12
59Spreeuw12
61Holenduif11
62Boerenzwaluw10
62Kievit10
62Knobbelzwaan10
65Bosuil9
65Grote Lijster9
65Huismus9
68Goudhaan8
68Halsbandparkiet8
68Kleine Plevier8
68Kuifmees8
72Roerdomp7
73Appelvink6
73Goudvink6
75Havik4
75Waterral4
75Wielewaal4
78Houtsnip3
78Oeverzwaluw3
78Soepeend3
78Turkse Tortel3
82Ransuil2
82Slobeend2
82Sperwer2
82Torenvalk2
82Veldleeuwerik2
82Zwarte Mees2
82Zwarte Roodstaart2
89Bonte Vliegenvanger1
89Geoorde Fuut1
89Kerkuil1
89Kleine Mantelmeeuw1
89Nachtzwaluw1
89Slechtvalk1
89Tureluur1
89Zilvermeeuw1
1Tjiftjaf636
2Fitis633
3Grasmus520
4Vink470
5Koolmees437
6Aalscholver425
7Zwartkop385
8Nachtegaal339
9Winterkoning325
10Heggenmus312
11Roodborst306
12Pimpelmees291
13Tuinfluiter251
14Merel231
15Boomleeuwerik184
16Meerkoet160
17Kleine Karekiet154
18Gekraagde Roodstaart137
19Grote Bonte Specht135
20Boompieper133
21Braamsluiper131
22Boomkruiper115
23Roodborsttapuit104
24Zanglijster100
25Gaai75
26Krooneend73
27Grauwe Gans68
28Kuifeend66
29Kneu64
30Dodaars63
30Wilde Eend63
32Sprinkhaanzanger59
33Cetti's Zanger57
34Graspieper56
35Staartmees55
36Tafeleend54
37Zwarte Kraai50
38Houtduif48
39Krakeend44
40Groenling39
41Blauwborst37
42Koekoek34
43Bosrietzanger31
44Rietzanger29
45Kleine Bonte Specht26
46Fuut25
46Grote Canadese Gans25
48Putter23
48Rietgors23
50Boomklever21
50Glanskop21
52Buizerd20
53Groene Specht18
53Huismus18
55Ekster16
55Slobeend16
55Waterhoen16
58Grauwe Vliegenvanger15
59Spreeuw14
60Holenduif13
60Nijlgans13
62Knobbelzwaan12
63Kuifmees11
64Boerenzwaluw10
65Bosuil9
65Goudhaan9
65Goudvink9
65Roerdomp9
65Waterral9
65Witte Kwikstaart9
71Kievit8
72Havik7
73Halsbandparkiet6
73Houtsnip6
73Kleine Plevier6
73Soepeend6
77Appelvink5
77Grote Lijster5
77Kauw5
77Sperwer5
81Spotvogel4
82Zwarte Roodstaart3
83Fluiter2
83Kerkuil2
83Veldleeuwerik2
83Zwarte Mees2
87Bonte Kraai1
87Kleine Mantelmeeuw1
87Ransuil1
87Slechtvalk1
87Torenvalk1
87Turkse Tortel1
87Wespendief1
87Wielewaal1
87Wintertaling1
87Zomertortel1
95* soorten in 2022 - 7808 territoria95* soorten in 2023 - 8473 territoria
Soepeend en -gans worden niet als aparte soort meegeteld