Home page Zoeken
top

De werkgroep → Jaaroverzichten 2017 - 2018

Vanuit het menu 'Jaaroverzichten' worden verslagen en allerlei overzichten aangeboden van de resultaten van 34 jaar vogeltellingen in Meijendel.
Jaar: Ogenblikje…Sorteren: succes alfabet taxon Ogenblikje… Jaar:
Terug
1Fitis760
2Aalscholver738
3Vink524
4Grasmus491
4Koolmees491
6Tjiftjaf475
7Merel474
8Heggenmus414
9Zwartkop395
10Nachtegaal380
11Winterkoning369
12Pimpelmees277
13Roodborst255
14Gekraagde Roodstaart188
15Meerkoet183
16Kleine Karekiet171
17Zanglijster163
18Boomleeuwerik151
19Tuinfluiter148
20Grote Bonte Specht141
21Braamsluiper124
22Boomkruiper109
23Boompieper90
24Gaai86
25Staartmees77
26Wilde Eend76
27Houtduif74
28Glanskop71
29Kuifeend68
29Zwarte Kraai68
31Grauwe Gans63
32Krooneend55
33Roodborsttapuit49
34Dodaars43
35Kneu42
36Tafeleend41
37Sprinkhaanzanger39
38Krakeend33
39Graspieper32
40Fuut26
41Bosrietzanger24
41Ekster24
43Boomklever23
44Boerenzwaluw22
44Goudvink22
44Groene Specht22
44Kauw22
44Koekoek22
49Kleine Bonte Specht21
50Holenduif20
50Putter20
52Buizerd19
52Kievit19
54Goudhaan18
54Nijlgans18
56Blauwborst17
57Knobbelzwaan16
57Rietgors16
59Appelvink15
59Grote Canadese Gans15
59Rietzanger15
62Grauwe Vliegenvanger13
62Waterhoen13
64Spreeuw12
65Groenling11
66Bosuil10
66Witte Kwikstaart10
68Huismus9
68Kuifmees9
70Grote Lijster8
70Halsbandparkiet8
70Roerdomp8
73Kleine Plevier6
74Zwarte Mees5
75Havik4
75IJsvogel4
75Waterral4
78Sperwer3
79Bergeend2
79Houtsnip2
79Ransuil2
79Scholekster2
79Soepeend2
79Torenvalk2
79Wielewaal2
86Boomvalk1
86Geoorde Fuut1
86Kerkuil1
86Kleine Mantelmeeuw1
86Slobeend1
86Soepgans1
86Zilvermeeuw1
1Aalscholver921
2Fitis506
3Vink487
4Koolmees445
5Merel421
6Grasmus419
7Zwartkop385
8Tjiftjaf379
9Heggenmus344
10Winterkoning342
11Nachtegaal308
12Pimpelmees249
13Roodborst217
14Kleine Karekiet162
15Meerkoet155
16Tuinfluiter152
17Zanglijster148
18Gekraagde Roodstaart136
19Boomleeuwerik129
20Grote Bonte Specht120
21Braamsluiper98
22Boomkruiper95
23Gaai81
24Boompieper74
24Grauwe Gans74
26Houtduif71
27Kuifeend66
28Roodborsttapuit65
29Glanskop63
29Wilde Eend63
31Tafeleend52
32Staartmees51
33Kneu49
34Zwarte Kraai46
35Krooneend43
36Dodaars39
37Graspieper37
38Krakeend34
39Fuut28
40Boomklever26
40Groene Specht26
42Koekoek24
43Bosrietzanger23
43Sprinkhaanzanger23
45Rietgors22
46Goudhaan20
46Groenling20
46Grote Canadese Gans20
46Nijlgans20
46Rietzanger20
51Kleine Bonte Specht19
52Huismus18
52Witte Kwikstaart18
54Appelvink17
54Blauwborst17
54Holenduif17
57Buizerd16
57Ekster16
57Grauwe Vliegenvanger16
57Kauw16
61Boerenzwaluw15
62Halsbandparkiet13
62Kievit13
62Spreeuw13
65Goudvink12
65Knobbelzwaan12
65Putter12
65Waterhoen12
69Bosuil8
70Grote Lijster7
70Waterral7
72Kuifmees6
73Havik5
73Kleine Plevier5
75Roerdomp4
75Soepeend4
77Houtsnip3
77Vuurgoudhaan3
77Wielewaal3
77Zwarte Mees3
81IJsvogel2
81Ransuil2
81Scholekster2
81Slobeend2
81Soepgans2
81Sperwer2
87Bergeend1
87Fazant1
87Fluiter1
87Paapje1
87Spotvogel1
87Tureluur1
87Turkse Tortel1
87Zilvermeeuw1
90* soorten in 2017 - 9022 territoria92* soorten in 2018 - 8148 territoria
Soepeend en -gans worden niet als aparte soort meegeteld