Home page Zoeken
top

De werkgroep → Jaaroverzichten 2020 - 2021

Vanuit het menu 'Jaaroverzichten' worden verslagen en allerlei overzichten aangeboden van de resultaten van 37 jaar vogeltellingen in Meijendel.
Jaar: Ogenblikje…Sorteren: succes alfabet taxon Ogenblikje… Jaar:
Terug
1Aalscholver787
2Fitis554
3Grasmus516
4Vink409
5Tjiftjaf408
6Koolmees375
7Zwartkop371
8Nachtegaal366
9Heggenmus316
10Merel306
11Winterkoning290
12Roodborst215
13Pimpelmees196
14Meerkoet192
15Tuinfluiter175
16Kleine Karekiet170
17Gekraagde Roodstaart163
18Boomleeuwerik153
19Braamsluiper149
20Grote Bonte Specht124
21Zanglijster114
22Boomkruiper98
23Wilde Eend88
24Boompieper84
25Kuifeend76
26Grauwe Gans75
27Dodaars69
27Roodborsttapuit69
29Gaai65
30Kneu59
31Huismus55
31Zwarte Kraai55
33Tafeleend49
34Staartmees48
35Houtduif47
36Krooneend46
37Krakeend44
38Groenling41
38Sprinkhaanzanger41
40Graspieper34
41Grote Canadese Gans31
42Blauwborst29
43Cetti's Zanger28
43Waterhoen28
45Ekster27
46Boomklever26
46Rietgors26
48Kauw25
48Rietzanger25
50Fuut24
50Kleine Bonte Specht24
52Glanskop23
52Koekoek23
54Putter21
55Oeverzwaluw20
56Bosrietzanger19
57Buizerd18
57Groene Specht18
59Knobbelzwaan17
59Spreeuw17
61Witte Kwikstaart16
62Halsbandparkiet13
62Nijlgans13
64Holenduif12
65Grote Lijster11
65Kievit11
67Appelvink9
67Bosuil9
67Goudhaan9
70Boerenzwaluw8
70Grauwe Vliegenvanger8
70Kleine Plevier8
70Kuifmees8
70Roerdomp8
75Goudvink7
75Havik7
75IJsvogel7
75Soepeend7
79Waterral4
80Houtsnip3
80Turkse Tortel3
80Wielewaal3
80Zwarte Roodstaart3
84Bergeend2
84Ransuil2
84Scholekster2
84Sijs2
84Slobeend2
84Soepgans2
90Fluiter1
90Gele Kwikstaart1
90Geoorde Fuut1
90Kerkuil1
90Kleine Barmsijs1
90Kwartel1
90Slechtvalk1
90Sperwer1
90Spotvogel1
90Torenvalk1
90Tureluur1
90Vuurgoudhaan1
90Zwarte Mees1
1Aalscholver684
2Fitis538
3Grasmus477
4Vink449
5Tjiftjaf447
6Koolmees418
7Zwartkop387
8Nachtegaal345
9Heggenmus324
10Merel298
11Winterkoning273
12Pimpelmees220
13Roodborst206
14Tuinfluiter198
15Boomleeuwerik190
16Kleine Karekiet181
17Meerkoet163
18Braamsluiper162
19Gekraagde Roodstaart155
20Zanglijster131
21Grote Bonte Specht122
22Boomkruiper104
23Boompieper103
24Wilde Eend87
25Krooneend76
26Kneu71
27Gaai66
27Grauwe Gans66
27Roodborsttapuit66
30Kuifeend65
31Houtduif60
32Staartmees57
33Tafeleend51
34Zwarte Kraai50
35Dodaars49
36Groenling42
37Graspieper37
38Blauwborst36
38Krakeend36
40Sprinkhaanzanger33
41Koekoek31
41Putter31
43Boomklever30
44Rietgors28
45Spreeuw27
46Fuut26
47Bosrietzanger24
47Ekster24
47Grote Canadese Gans24
50Glanskop22
51Cetti's Zanger20
51Holenduif20
53Rietzanger19
54Kauw18
54Waterhoen18
56Buizerd17
56Groene Specht17
58Huismus16
59Kleine Bonte Specht14
59Oeverzwaluw14
59Witte Kwikstaart14
62Grote Lijster13
63Nijlgans12
64Goudhaan11
64Halsbandparkiet11
64Knobbelzwaan11
67Waterral10
68Appelvink9
68Bosuil9
68Goudvink9
68Roerdomp9
72Slobeend8
73Boerenzwaluw7
73Grauwe Vliegenvanger7
73Kuifmees7
76Wielewaal6
77Kievit5
78Havik4
78Kleine Plevier4
78Soepeend4
78Spotvogel4
78Torenvalk4
83Scholekster3
83Zwarte Roodstaart3
85Bergeend2
85IJsvogel2
85Sijs2
88Fazant1
88Fluiter1
88Houtsnip1
88Kerkuil1
88Ransuil1
88Slechtvalk1
88Sperwer1
88Turkse Tortel1
88Wintertaling1
100* soorten in 2020 - 8173 territoria95* soorten in 2021 - 8162 territoria
Soepeend en -gans worden niet als aparte soort meegeteld