Home page Zoeken
top

De werkgroep → Grafieken maken

Deze grafieken zijn er standaard
Op vrijwel elke soortpagina van in Meijendel broedende soorten staat een grafiek van de vastgestelde territoria sinds 1984. Dat gebeurt 'on-the-fly', zodat die grafiek altijd de laatste gegevens weergeeft. In de regel staat daar ook een kleinere grafiek van de landelijke ontwikkeling onder, overgenomen van de site van SOVON. Er staat dan een hyperlink naast naar álle landelijke informatie op sovon.nl over verspreiding en aantalsontwikkeling van de betreffende soort.

Maak als volgt grafieken naar eigen inzicht
Via de menu-optie <De werkgroep> <Kavels en tellers> is elk kavel afzonderlijk te kiezen. Op de kavelpagina die dan volgt, staat onder een korte beschrijving van het kavel, de mogelijkheid grafieken te maken van de soorten die specifiek in dat kavel broeden of hebben gebroed.

Hieronder kunt u naar eigen inzicht BMP-grafiek(en) maken van alle telresultaten voor geheel Meijendel. Dat kan van vogels, vogelfamilies of ecologische soortgroepen in een zelf te kiezen aantal jaren en kavels. Er worden twee grafieken gemaakt: één met het absolute aantal vastgestelde territoria én een grafiek met dit aantal per km² geteld gebied. Advies: beperk het aantal grafieken, want met veel selecties moet er lang gerekend worden…

Volg de vier stappen hierna.

1. Klik een button om het type grafiek te kiezen.

2. Kies de soort(en): 2. Kies de familie(s): 2. Kies de ecologische groep(en):  Cancel gemaakte selecties
Wilt u meer dan één keuze maken, houdt dan de 'ctrl'-toets ingedrukt terwijl u de gewenste soorten met muis-clicken kiest.
3. Kies jaren en kavels.
 Cancel oude selecties

Gebruik de betreffende knoppen om alle jaren en/of kavels te kiezen. Een beperkt aantal jaren of kavels wordt gekozen als bij stap 2 beschreven.
4. Maak tot slot de grafiek(en) middels deze knop.