Home page Zoeken
top

De werkgroep → Grafieken maken

Er zijn standaard al grafieken voor broedende soorten
Op vrijwel elke soortpagina van in Meijendel broedende soorten staat een grafiek van de vastgestelde territoria sinds 1984. Dat gebeurt 'on-the-fly', zodat die grafiek altijd de laatste gegevens weergeeft. In de regel staat daar ook een kleinere grafiek van de landelijke ontwikkeling onder, overgenomen van de site van SOVON. Er staat dan een hyperlink naast naar álle landelijke informatie op sovon.nl over verspreiding en aantalsontwikkeling van de betreffende soort.

Maak zo grafieken voor één of meer soorten in een specifiek kavel
Kies een specifiek kavel via de menu-optie <De werkgroep> <Kavels en tellers>. Op de kavelpagina die dan volgt, staan onder de kaart en een korte beschrijving van het kavel, twee opties om grafieken te maken van soorten (naar keuze) die specifiek in dat kavel broeden of hebben gebroed. Het is mogelijk soorten in het betreffende kavel op te vragen of de resultaten met ander kavels te vergelijken.

Hieronder kunt u naar eigen inzicht BMP-grafiek(en) maken van alle telresultaten voor geheel Meijendel. Dat kan van vogels, vogelfamilies of ecologische soortgroepen in een zelf te kiezen aantal jaren en kavels. Er worden twee grafieken gemaakt: één met het absolute aantal vastgestelde territoria én een grafiek met dit aantal per km² geteld gebied. Advies: beperk het aantal selecties in vak 2, want anders wordt het geheel onverzichtelijk en kost het berekenen meer tijd. Daarom wordt het aantal selecties in vak 2 bij het berekenen tot 6 gemaximeerd.

Volg de vier stappen hierna.

1. Klik een button om het type grafiek te kiezen.

2. Kies de soort(en): 2. Kies de familie(s): 2. Kies de ecologische groep(en):  Cancel gemaakte selecties
Wilt u meer dan één keuze maken, houdt dan de 'ctrl'-toets ingedrukt terwijl u de gewenste soorten met muis-clicken kiest.
3. Maak selectie van getelde jaren en kavels.
 Cancel oude selecties

Gebruik de betreffende knoppen om alle jaren en/of kavels te kiezen. Een beperkt aantal jaren of kavels wordt gekozen als bij stap 2 beschreven.
4. Maak tot slot de grafiek(en) middels deze knop.