Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Introductie

Van september tot en met maart, doen leden van de werkgroep een wintertelling. Op de zaterdag van het middelste weekend van de maand worden alle vogels die in hun kavel(s) aanwezig zijn, zo nauwkeurig mogelijk geteld. Bij de meeste soorten kan het aantal waargenomen individuele vogels goed worden vastgesteld, bij grote zwermen betekent het soms een schatting, maar dan wel een gefundeerde.

Sinds het seizoen 2013-2014 wordt van deze tellingen op de website verslag gedaan. De meest opvallende en bijzondere waarnemingen, zoals van interessante wintergasten, worden op verhalende wijs gepresenteerd. De verslagen pretenderen niet volledig te zijn, maar zijn een goede weergave van de ontwikkelingen door de lopende winter en door de seizoenen.

De rankschikking van de verslagen loopt terug in de tijd, het laatste verslag staat bovenaan.

Seizoen wintertellingen 2019 - 2020
(21-9-2019)

Aparte bijzonderheden tijdens septembertelling  
Als deze ‘spits-afbijting’ van de najaars-/wintertellingen maatgevend mag zijn voor het hele komende seizoen, belooft dat wat! Het telweer was erg gunstig en er zijn alleraardigste bijzonderheden waargenomen. Dit verslag betreft in totaal 4.884+1 vogels, van 91+1 soorten, geteld op 9,3 km2 (26 kavels). Als we dan toch naar …

Seizoen wintertellingen 2018 - 2019
(27-3-2019)

Maarttelling 2019: Het weer werkte beduidend minder mee  
Het kan dus ook ‘best wel eens op’: deze keer waren de eerste drie tel-ochtenden niet zonder nattigheid. Helaas ging het weer pas op de laatste teldag (maandag 18 maart) meewerken. De waargenomen vogeldichtheid bleef ongeveer op het gemiddelde voor deze maand steken (370 per km2) maar toch bereikten nog 19 soorten de hoogste …

(27-2-2019)

Februaritelling 2019: Lenteweer lokt lentevogels en ontlokt eerste zang  
Stralend weer, met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, kleurde het gehele telweekend van februari 2019. Zoiets blijft niet onopgemerkt: het wekt zowel bij vogels als bij vogeltellers een (ver)vroeg(d) lentegevoel op. Sommige vogels kwamen tot eerste aanstekelijke zangpogingen en een aantal tellers tot vrolijk gejubel hierover. De …

(20-1-2019)

Januaritelling 2019: Van bijna alles wat, behalve een echte winter  
Op de vier teldagen van dit weekend mag het weer wel wispelturig heten: veel bewolking, af en toe een buitje (soms heel kort en iel), wind in vlagen en een enkele keer een klein beetje zon (op de maandag). Hetzelfde kan van de vogelverdeling over de kavels worden gezegd: de dichtheid per kavel varieerde van 35 tot 1166 waargenomen vogels per km …

1 2 3 4 5 6 7 8