Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Introductie

Van september tot en met maart, doen leden van de werkgroep een wintertelling. Op de zaterdag van het middelste weekend van de maand worden alle vogels die in hun kavel(s) aanwezig zijn, zo nauwkeurig mogelijk geteld. Bij de meeste soorten kan het aantal waargenomen individuele vogels goed worden vastgesteld, bij grote zwermen betekent het soms een schatting, maar dan wel een gefundeerde.

Sinds het seizoen 2013-2014 wordt van deze tellingen op de website verslag gedaan. De meest opvallende en bijzondere waarnemingen, zoals van interessante wintergasten, worden op verhalende wijs gepresenteerd. De verslagen pretenderen niet volledig te zijn, maar zijn een goede weergave van de ontwikkelingen door de lopende winter en door de seizoenen.

De rankschikking van de verslagen loopt terug in de tijd, het laatste verslag staat bovenaan.

Seizoen wintertellingen 2023 - 2024
(3-4-2024)

Maarttelling 2024: wordt het steeds meer een Tjiftjaf-voorjaar?  
Het gemiddelde van de vogeldichtheid voor maart is bijna niet preciezer te benaderen dan in deze telronde gebeurde. Over het afgelopen decennium bedroeg het 418 vogels/km 2 en deze keer kwam de dichtheid uit op 420 vogels/km 2 . De records van dichtheden voor deze maand vielen toe aan enkele opvallende soorten, met de Tjiftjaf als grote …

(24-2-2024)

Februaritelling 2024: Schuift de voorjaarstrek naar voren?  
Op de teldagen zaterdag en maandag leek het voorjaar zich aan te dienen. Het weer was zacht, de sneeuwklokjes, krokussen en narcissen bloeiden uitbundig en enkel de zon ontbrak nog een beetje. En sommige ‘voorjaarssoorten’ vogels leken relatief vroeg het voorjaar in de kop te hebben. De gemiddelde vogeldichtheid was 379 vogels/km 2 …

(22-1-2024)

Januari: maand van de Houtsnip?  
Alvorens aan dit verslag te beginnen sloeg ik toevallig dat van vorig jaar januari open en meteen viel me op: bijzondere overeenkomsten! En als we toch even aan het terugkijken zijn: de tellingen van afgelopen november riepen de vraag op of het soms koud zou gaan worden in het noorden. Nou, dat fenomeen heeft ons intussen wel bereikt: uit …

(23-12-2023)

Decembertelling 2023: zijn de trekvogels vroeg of gaan ze niet (zo ver) weg?  
Net als in vorig jaar ging aan onze decembertellingen een (korte) koude periode vooraf. Op de teldagen zelf waren de weersomstandigheden overigens gelukkig overwegend vrij gunstig. Er zijn ook aardig wat vogels aangetroffen: 5188 (van 77 soorten incl. Soepeend) en de gemiddelde vogeldichtheid (465 vogels/km2) lag boven het gemiddelde over het …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13