Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Introductie

Van september tot en met maart, doen leden van de werkgroep een wintertelling. Op de zaterdag van het middelste weekend van de maand worden alle vogels die in hun kavel(s) aanwezig zijn, zo nauwkeurig mogelijk geteld. Bij de meeste soorten kan het aantal waargenomen individuele vogels goed worden vastgesteld, bij grote zwermen betekent het soms een schatting, maar dan wel een gefundeerde.

Sinds het seizoen 2013-2014 wordt van deze tellingen op de website verslag gedaan. De meest opvallende en bijzondere waarnemingen, zoals van interessante wintergasten, worden op verhalende wijs gepresenteerd. De verslagen pretenderen niet volledig te zijn, maar zijn een goede weergave van de ontwikkelingen door de lopende winter en door de seizoenen.

De rankschikking van de verslagen loopt terug in de tijd, het laatste verslag staat bovenaan.

Seizoen wintertellingen 2021 - 2022
(30-3-2022)

Maarttelling 2022: Geen winter gehad en al bijna zomer; veel vogels!  
Van winter is in de afgelopen periode eigenlijk nog minder sprake geweest dan vorig jaar en het telweekend van de maand maart luidde nu al bijna de zomer in. Er zijn 4353 vogels waargenomen, van in totaal 78 soorten en 1 hybride op 8,2 km 2 (24 kavels). De gemiddelde vogeldichtheid bereikte een absoluut record voor maart en bedroeg 529 …

(20-2-2022)

Weer geen winter in februari 2022  
De februari-telling toont dit jaar een aardige gelijkenis met die in januari. Opnieuw ligt de vogeldichtheid een beetje onder het gemiddelde van de afgelopen tien jaar: 322 vogels/km 2 . (Die gemiddelde februari-waarde zelf is 360 vogels/km 2 .) Weer zien we relatief veel Krooneenden en recordaantallen Slobeenden. Verder is het nog steeds …

(26-1-2022)

Januaritelling 2022: een Bosuil op een presenteerblaadje  
Slobeend man (foto Jan Westgeest)  Januaritelling 2022: een Bosuil op een presenteerblaadje Voor januari kwam de vogeldichtheid deze keer vrijwel op het gemiddelde van de afgelopen tien jaar uit: 373 vogels/km2. (De gemiddelde waarde …

(27-12-2021)

Decembertelling 2021: Relatief veel watervogels en snippen  
In de drie voorgaande jaren zijn in de maand december relatief meer kavels met oppervlaktewater geïnventariseerd dan dit jaar (van 2018 tot 2020 waren resp. 72, 79 en 83% van de kavels met plassen en nu 70%). Toch blijkt dit keer in december de dichtheid van nogal wat watervogelsoorten hoger te zijn dan die in diezelfde voorgaande jaren. …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11