Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Introductie

Van september tot en met maart, doen leden van de werkgroep een wintertelling. Op de zaterdag van het middelste weekend van de maand worden alle vogels die in hun kavel(s) aanwezig zijn, zo nauwkeurig mogelijk geteld. Bij de meeste soorten kan het aantal waargenomen individuele vogels goed worden vastgesteld, bij grote zwermen betekent het soms een schatting, maar dan wel een gefundeerde.

Sinds het seizoen 2013-2014 wordt van deze tellingen op de website verslag gedaan. De meest opvallende en bijzondere waarnemingen, zoals van interessante wintergasten, worden op verhalende wijs gepresenteerd. De verslagen pretenderen niet volledig te zijn, maar zijn een goede weergave van de ontwikkelingen door de lopende winter en door de seizoenen.

De rankschikking van de verslagen loopt terug in de tijd, het laatste verslag staat bovenaan.

Seizoen wintertellingen 2022 - 2023
(5-3-2023)

Februaritelling 2023: Veel wind en grijze lucht  
De harde wind en het grijze zwerk zijn vaak genoemd bij de opmerkingen die onze tellers deze keer bij hun resultaten schreven. Wellicht hadden ook de vogels zelf last van deze weersomstandigheden. Relatief weinig lieten zich zien. De gemiddelde vogeldichtheid was – net als in de maand januari – laag: 311 vogels/km 2 . (Over de …

(30-1-2023)

Januaritelling 2023: Herfstweer in hartje winter; hulde aan de tellers!  
Als begin van een nieuw teljaar hadden we dit januari-weekend niet erg veel geluk: het was erg herfstachtig, met veel regen en wind. De zondag was misschien wel het minst mistroostig maar pas na het telweekend werd het weer gunstiger. Gelukkig heeft SOVON dit keer bij hoge uitzondering ook tellingen van direct na het weekend geaccepteerd en trof …

(4-1-2023)

Decembertelling 2022: Welke verrassingen brachten een weekje (milde) vorst?  
In december 2022 is er – na een relatief koude week – een betrekkelijk gering aantal kavels geteld: het geïnventariseerde oppervlak bedroeg 8,9 km² (23 kavels). Aan de relatief hoge of juist lage dichtheid van sommige soorten was de opgekomen vorst aardig af te lezen. De gemiddelde dichtheid was overigens met 432 vogels/km2 …

(27-11-2022)

Novembertelling 2022: Naar een interessant tellersvraagstuk?  
Goudhaan (foto: Patricia van Veen) Er zijn aardig wat topdichtheden te melden voor deze maand en zelfs twee absolute records (van berekende dichtheden over alle tellingen in de afgelopen tien jaar). Toch passen daar ook vragen bij. Er zijn 7.561 …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12