Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Introductie

Van september tot en met maart, doen leden van de werkgroep een wintertelling. Op de zaterdag van het middelste weekend van de maand worden alle vogels die in hun kavel(s) aanwezig zijn, zo nauwkeurig mogelijk geteld. Bij de meeste soorten kan het aantal waargenomen individuele vogels goed worden vastgesteld, bij grote zwermen betekent het soms een schatting, maar dan wel een gefundeerde.

Sinds het seizoen 2013-2014 wordt van deze tellingen op de website verslag gedaan. De meest opvallende en bijzondere waarnemingen, zoals van interessante wintergasten, worden op verhalende wijs gepresenteerd. De verslagen pretenderen niet volledig te zijn, maar zijn een goede weergave van de ontwikkelingen door de lopende winter en door de seizoenen.

De rankschikking van de verslagen loopt terug in de tijd, het laatste verslag staat bovenaan.

Seizoen wintertellingen 2021 - 2022
(27-12-2021)

Decembertelling 2021: Relatief veel watervogels en snippen  
In de drie voorgaande jaren zijn in de maand december relatief meer kavels met oppervlaktewater geïnventariseerd dan dit jaar (van 2018 tot 2020 waren resp. 72, 79 en 83% van de kavels met plassen en nu 70%). Toch blijkt dit keer in december de dichtheid van nogal wat watervogelsoorten hoger te zijn dan die in diezelfde voorgaande jaren. …

(24-11-2021)

Novembertelling 2021: Vuurgoudhaantjestrek en Bruine boszanger  
Bij de eerste blik op de telresultaten valt meteen al het record van de gemiddelde vogeldichtheid voor de maand november (in de laatste tien jaren) op: 671 vogels/km 2 . En de absolute dichtheidsrecords voor de Winterkoning, de Vuurgoudhaan en de Cetti’s zanger dragen hieraan bij. In totaal zijn er deze telronde 6902 vogels, van 79 …

(25-10-2021)

Oktobertelling 2021: over Grauwe ganzen, Kepen en Bokjes  
Met een gemiddelde van 1.328 vogels/km 2 kwamen we in deze oktobermaand qua vogeldichtheid aardig aan onze trekken en duidelijke records waren er voor de Grauwe gans en de Keep. Ook Bokjes vielen op. Op het moment van schrijven dezes zijn er 13.806 vogels geregistreerd, van 83 soorten, op 10,4 km 2 (27 kavels). Relatief zijn er aardig wat …

(30-9-2021)

Septembertelling 2021: Boeiende vogelmix in bijna voorspelbaar eindresultaat  
Wie globaal naar het eindresultaat van de septembertelling in 2021 kijkt, krijgt precies het gemiddelde van de afgelopen tien jaren te zien: de berekende dichtheid van 496 liet zich (met een gemiddelde van 502 vogels/km 2 in het afgelopen decennium) eigenlijk keurig voorspellen. In totaal zijn 4615 vogels waargenomen, van 81 soorten, en wel op …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11