Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

Niewsberichten en -archief

Klik een verkorte weergave hieronder voor het gehele bericht.

(18-3-2017)

UItbreidingen en aanpassingen website VWG-Meijendel  
De database van deze website bevat onder meer veel gegevens over de tellingen door leden van de Vogelwerkgroep Meijendel vanaf 1984, het eerste jaar dat voor het Broedvogel Monitoring Project (BMP) is geteld. Om die gegevens te benaderen worden diverse …

(4-3-2017)

Aanvullende lijsten voor Vogelbescherming Nederland in nieuw rapport  
Huidige situatie . Teneinde vogels gericht te kunnen beschermen staan 78 soorten op de Nederlandse Rode lijst, opgesteld in 2004. Tegen de tijd dat vogels op die lijst komen, is het echter vaak …

(3-2-2017)

Sovon brengt nieuwe handleiding broedvogeltellingen uit  
De nieuwe handleiding voor broedvogelonderzoek van Sovon. Deze week is bij de deelnemers aan de broedvogelprojecten van Sovon een nieuwe Handleiding …

(7-1-2017)

Onderzoek naar graspieper, roodborsttapuit en tapuit  
Onderzoeker Herman van Oosten zet zijn onderzoek naar de afname van de tapuit in de Hollandse duinen voort. Het doel van het onderzoek in 2017-2019 is inzicht te krijgen in voedselkwaliteitsverlies door stikstofdepositie als knelpunt voor faunaherstel in …

(3-1-2017)

Veel kenmerkende diersoorten in de duinen gaan achteruit  
Veel kenmerkende diersoorten van de duinen zijn achteruitgegaan sinds 1990. Dit hangt samen met de toegenomen vergrassing en verstruiking van de duinen, wat mede veroorzaakt is door de sterke achteruitgang van de konijnenpopulatie vanaf de tweede helft …

(6-11-2016)

Sovon wil man-vrouwverhouding bij kuifeend weten  
Deze winter gaat Sovon bij de kuifeend bijhouden wat de verhouding is tussen het aantal mannetjes en vrouwtjes. De telling loopt van 1 december tot 28 februari, dus bij de wintertellingen kunnen de leden van Vogelwerkgroep Meijendel ook hun steentje …

(17-7-2016)

Jonge kerkuilen zijn uitgevlogen, webcam toont lege nestkast  
Na het eerste ei op 10 april, heeft mevrouw kerkuil op 12 april een tweede ei gelegd in de uilenkast van Dunea. Inmiddels liggen er zes eieren in het nest. Het duurt 28-30 dagen voordat een ei uitkomt. De verwachting is dat rond 9 mei het eerste kuiken uit …

1 .. 8 9 10 11 12 13 14
archief