Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(6-1-2020)

Sovon roept 2019 uit tot het 'Jaar van de Wilde Eend' vanwege aanhoudende afname van de soort.


"De matige afname van onze meest talrijke en wijdverspreide watervogel, de Wilde Eend, houdt de gemoederen bezig. Sinds 1990 is ongeveer 30% van de Nederlands broedpopulatie verdwenen.

Veel mensen trekken zich het lot van de Wilde Eend aan en maken zich zorgen. Waarom zou juist de Wilde Eend, die zich bij uitstek kan aanpassen aan menselijke veranderingen in het landschap, een neerwaartse trend laten zien? Inmiddels zijn er aanwijzingen dat de overleving van kuikens te laag is om de populatie in stand te houden. Om erachter te komen of het daar werkelijk mis gaat en of dat het enige probleem is, zijn meer waarnemingen nodig. Hiermee kan dan een populatiemodel gemaakt worden om de 'gezondheid' van de populatie te berekenen. Tijdens het 'Jaar van' wil Sovon proberen het mysterie van de Wilde Eend te ontrafelen."

Tekst overgenomen van sovon.nl. [link] 

Een dergelijke afname van de Wilde Eend is ook in Meijendel vastgesteld.
Kijk voor een grafiek met broedresultaten sinds 1984 op de soortpagina via deze link.

Aanvulling
Aan de tellers wordt t.b.v. wintertellingen verzocht mannetjes en vrouwtjes afzonderlijk te tellen en in te vullen. Daarvoor moet je de soort - ook al staat die al op het scherm genoemd - invoeren alsof het een 'nieuwe' nog ongenoemde soort is (dat kan rechtsboven in het scherm). Vul dan eerst de soortnaam in, dan het aantal mannetjes en vervolgens (via de button "meer details") het geslacht: mannetje. Volg deze hele route nog een keer voor het aantal vrouwtjes (dus 'nieuwe' soort, de(zelfde) soortnaam, het aantal en als "meer details" geslacht: vrouwtje). Na opslaan zul je zien dat het systeem automatisch totaliseert én de getalsverhouding weergeeft. Dit kan ook voor de Soepeend.


Klik deze link voor een overzicht (op deze site) van alle 'Jaar van de …' soorten tot nu toe.

naar boven