Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(7-12-2017)

Nieuwe Rode Lijst verschenen


Op 30 november verscheen de nieuwe Rode Lijst. Daarop staan 87 vogelsoorten die in Nederland broeden of hebben gebroed. Enkele soorten komen ook voor in Meijendel. Op de soortpagina’s van de website is met een code aangegeven wat de status is.

De Rode lijst hanteert vijf categorieën om de status van vogels aan te duiden: verdwenen, ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar en gevoelig. Van de 9 verdwenen soorten zijn alleen duinpieper (een vermoedelijk territorium in 1994) en griel (laatste zekere broedgeval in 1924) ooit broedvogels geweest in Meijendel.

Van de 10 ernstig bedreigde soorten is alleen de woudaap een onregelmatige broedvogel in Meijendel. In de laatste 25 jaar is er in 6 jaar een territorium vastgesteld.

De kwalificatie ‘bedreigd’ hebben 12 soorten, waarvan er 4 onregelmatig hebben gebroed in Meijendel. De grote karekiet is in 7 van de afgelopen 30 jaar als broedvogel genoteerd, de laatste keer in 2011. Het paapje is sinds 2000 verdwenen en de tapuit sinds 2005. De zomertaling heeft de laatste 30 jaar 5 keer een territorium gehad, voor het laatst in 2012.

Kwetsbaar zijn 19 soorten, waarvan boomvalk, grote lijster, koekoek, nachtegaal, ransuil, roerdomp en zomertortel broeden of hebben gebroed in Meijendel. Van dit rijtje is de laatste geheel verdwenen (sinds 2013). De nachtegaal is met 432 territoria (2016) nog een talrijke broedvogel.

Tot slot behoren graspieper en kneu tot de gevoelige soorten in Meijendel.

Verschillende lijsten
Er zijn rode lijsten voor broedvogels en voor niet-broedvogels. Er is ook een oranje lijst met vogels die nog niet direct bedreigd zijn, maar wel in de gevarenzone dreigen te komen. Deze lijsten zijn te bekijken op onze pagina Bescherming van vogelsoorten. Onder aan deze pagina staan links naar nog meer informatie.