Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(24-11-2017)

Pallas' boszanger tijdens novembertelling


Tijdens de wintertelling van november is 11,1 km2 (31 kavels) geteld. De gemiddelde dichtheid was 649 vogels per km2, 110 boven het novembergemiddelde. Er zijn 87(!) soorten genoteerd. Daaronder was de zeer uitzonderlijke Pallas’ boszanger. De dichtstbij gelegen broedgebieden van dit zangertje liggen in Oost-Rusland. In Nederland is het een zeldzame dwaalgast die wel jaarlijks wordt waargenomen. 

Voorzitter Jan Westgeest schrijft maandelijks een verslag van de wintertellingen die de leden van Vogelwerkgroep Meijendel uitvoeren. Hij destilleert enkele opvallende zaken uit de gegevens van de circa dertig deelnemers aan de wintertellingen. Het gaat daarbij allereerst om waarnemingen van bijzondere soorten. Daarnaast maakt Jan iedere maand een analyse van aantalsontwikkelingen van een soort of soortgroep. Daarbij put hij uit de resultaten van meer dan vijftig jaar vogels tellen. Daar komen soms verrassende, maar altijd interessante observaties uit naar voren.

Wie opmerkingen, aanvullingen of suggesties heeft, kan deze mailen naar westgeest.jan@gmail.com.