Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(30-8-2014)

Tellingen voor Vogelatlas wijzen op dalend aantal soorten in Meijendel


In Meijendel verbleven in de winter van 2013/2014 116 soorten vogels. In het broedseizoen van 2014 hielden 97 soorten territorium. Dat blijkt uit voorlopige resultaten van de Vogelatlastelling die is uitgevoerd door leden van Vogelwerkgroep Meijendel. Deze aantallen zijn beduidend lager dan de resultaten van de vorige Vogelatlas (1978-1983) en de laatste Broedvogelatlas (1998-2000).

Tijdens de wintertellingen voor de Vogelatlas zijn in totaal 133 soorten waargenomen. In dit aantal zijn ook de meldingen van Waarneming.nl en Telmee.nl verwerkt. Ter vergelijking: bij de vorige Vogelatlas werden 141 soorten waargenomen. Meest voor de hand liggende verklaring is de zachte winter. ‘Vaste’ wintersoorten als kleine zwaan, ruigpootbuizerd, smelleken, kleine burgemeester, grote burgemeester en klapekster ontbraken afgelopen winter. Maar ook ‘gewonere’ soorten als rotgans, Turkse tortel, ransuil, velduil, roodborsttapuit, frater en sneeuwgors zijn om onbekende redenen gemist.

Ook bij de broedvogels is een dalende tendens te zien. Afgelopen broedseizoen bedroeg het aantal territoriumhoudende soorten tijdens het atlasonderzoek 97. Dit is inclusief de meldingen van Waarneming.nl en Telmee.nl. De vorige Vogelatlas meldt nog 108 broedvogels en de vorige Broedvogelatlas 103. Overigens schommelen de BMP-resultaten van Meijendel de laatste jaren tussen de 86 (2013) en 96 (2009) soorten.

Half november 2012 is het veldwerk voor de Vogelatlas begonnen. Eind dit jaar zijn drie winter- en drie broedseizoenen geteld. De Vogelwerkgroep Meijendel heeft afgelopen winter (december 2013-maart 2014) en voorjaar (april-juni 2014) geteld. De Vogelatlas verschijnt in 2018.