Home page Zoeken
top

De werkgroep → Atlasproject 2012 - 2015

Er zijn veel gegevens verzameld. Op vogelatlas.nl staat de lijst met resultaten voor 433 soorten.

De tellingen voor het Atlasproject zijn afgerond. Sovon verzamelt momenteel alle resultaten. De bedoeling is dat eind 2016 een boek verschijnt met daarin een overzicht van alle broedvogels en wintergasten in Nederland.

VWG-Meijendel heeft atlasblok 30-35 geteld. Samen met VWG Berkheide is blok 30-36 geteld, de onderste drie rijen kilometerhokken door VWG-M. De tellingen door leden van VWG-Meijendel zijn in najaar 2013 en voorjaar 2014 uitgevoerd. In deze kaart worden beide atlasblokken van 5 x 5 km weergegeven. Klik op een bloknummer boven de kaart voor een grotere versie van dat blok.

30-35 30-36
Atlasblokken 30-35 en 30-36

Gouden grid

Gouden grid.
De apart te tellen kilometerhokken zijn bepaald volgens het 'Gouden grid', zie het schema rechts. Houdt de muis boven de kaart en de hokken die VWG-Meijendel heeft geteld blijven zichtbaar; de rest wordt afgedekt met een masker.

Dit is een korte samenvatting van de onderzoeken. Voor deelnemers is er de SOVON-handleiding.

De onderzoeken.
Van het atlasblok is een zo volledig mogelijke soortenlijst opgesteld voor zowel broed- als winterseizoen. Alle biotopen zijn minstens driemaal in beide seizoenen bezocht. Alle waarnemingen van zeldzame soorten zijn op kaarten ingetekend. Ook broedkolonies zijn ingetekend en de aantallen geteld. Van alle soorten broedvogels is de hoogste broedzekerheidscode genoteerd. Het aantal broedparen c.q. individuen van schaarse en zeldzame soorten voor het atlasblok is geschat.

Het kilometerhok-onderzoek bestond uit twee bezoeken per seizoen van één uur per hok, elk gecombineerd met een vijf minuten durende punttelling in het centrum ervan. De bezoeken zijn gebracht in de volgende perioden: 01 dec 2013 - 15 jan 2014, 16 jan - 28 feb 2014, 01 apr - 15 mei 2014 en 16 mei - 30 jun 2014. Bij de bezoeken zijn de algemene soorten alleen aangestreept, de schaarse soorten geturfd en de zeldzame soorten ingetekend op kaarten.

De gegevensinvoer is geheel online gebeurd op een speciaal daarvoor opgezette website (www.vogelatlas.nl). Op die site atlasinformatie, een 'weblog' en een serie veelgestelde vragen ('FAQ'). Ook wordt de methode er beschreven. Bovendien staan er links naar het Atlas-artikel in SOVON-nieuws en naar een achtergrondartikel voor publicatie in Limosa 85(3) (pdf downloads).

Sla de gemaskerde kaart op door er met de rechter muisknop op te klikken en dan de betreffende optie te kiezen.

naar boven