Home page Zoeken
top

De werkgroep → Atlasproject 2012 - 2015

Er zijn veel gegevens verzameld. Op vogelatlas.nl staat de lijst met resultaten voor 411 soorten.

Atlasproject is voltooid
De tellingen voor het Atlasproject zijn afgerond in 2015. Sovon heeft de telresultaten van 366 soorten verwerkt in de 'Vogelatlas van Nederland'. Het boek bevat een overzicht van alle broedvogels en wintergasten in Nederland. Het is in 2018 verschenen en kan desgewenst via deze link worden besteld.

Bijdrage Vogelwerkgroep Meijendel
VWG-Meijendel heeft atlasblok 30-35 geteld. Samen met VWG-Berkheide is blok 30-36 geteld, de onderste drie rijen kilometerhokken door VWG-M. De tellingen door leden van VWG-Meijendel zijn in najaar 2013 en voorjaar 2014 uitgevoerd. In deze kaart worden beide atlasblokken van 5 x 5 km weergegeven. Klik op een bloknummer boven de kaart voor een grotere versie van dat blok.

30-35 30-36
Atlasblokken 30-35 en 30-36

Gouden grid

Kilometerhokonderzoek
De te tellen kilometerhokken zijn bepaald volgens het 'Gouden grid', zie het schema rechts. Houdt de muis boven de kaart en de hokken die VWG-Meijendel heeft geteld blijven zichtbaar; de rest wordt afgedekt met een masker.

De onderzoeken
Dit is een beknopte samenvatting van de onderzoeken, meer details op sovon.nl.

Van het atlasblok is een zo volledig mogelijke soortenlijst opgesteld voor zowel broed- als winterseizoen. Alle biotopen zijn minstens driemaal in beide seizoenen bezocht. Alle waarnemingen van zeldzame soorten zijn op kaarten ingetekend. Ook broedkolonies zijn ingetekend en de aantallen geteld. Van alle soorten broedvogels is de hoogste broedzekerheidscode genoteerd. Het aantal broedparen c.q. individuen van schaarse en zeldzame soorten voor het atlasblok is geschat.

Het kilometerhok-onderzoek bestond uit twee bezoeken per seizoen van één uur per hok, elk gecombineerd met een vijf minuten durende punttelling in het centrum ervan. De bezoeken zijn gebracht in de volgende perioden: 01 dec 2013 - 15 jan 2014, 16 jan - 28 feb 2014, 01 apr - 15 mei 2014 en 16 mei - 30 jun 2014. Bij de bezoeken zijn de algemene soorten alleen aangestreept, de schaarse soorten geturfd en de zeldzame soorten ingetekend op kaarten.

De gegevensinvoer is geheel online gebeurd op een speciaal opgezette website (www.vogelatlas.nl). Daar was relevante atlasinformatie te vinden, een serie veelgestelde vragen ('FAQ') en er werd een 'weblog' bijgehouden. De site is nu omgebouwd tot de startpagina over 'De Vogelatlas' en de getelde soorten.

Sla de gemaskerde kaart op door er met de rechter muisknop op te klikken en dan de betreffende optie te kiezen.

naar boven