Home page Zoeken
top

De werkgroep → Verslagen

Terug

Hier staan links naar verslagen van de tellingen voor het Broedvogel Monitoring Project (BMP) door leden van VWG-Meijendel. Deze rapporten worden jaarlijks opgesteld door Frans Hooijmans en gepubliceerd in "Hollands Duinen". Oudere verslagen zijn aan te vragen bij de webmaster. Als aanvullende informatie is de gestandaardiseerde methode om dubbeltellingen te corrigeren toegevoegd.

Onder de streep staan jaarverslagen van het Vogelringstation (VRS) Meijendel. En daaronder staan de meest recente jaarverslagen van SOVON; de tellingen van VWG-Meijendel zijn daarin verwerkt.

Jaarverslagen BMP
Verslag broedvogelinventarisatie 2022
Verslag broedvogelinventarisatie 2021
Verslag broedvogelinventarisatie 2020
Verslag broedvogelinventarisatie 2019
Verslag broedvogelinventarisatie 2018
Verslag broedvogelinventarisatie 2017
Verslag broedvogelinventarisatie 2016
Verslag broedvogelinventarisatie 2015
Verslag broedvogelinventarisatie 2014
Verslag broedvogelinventarisatie 2013
Verslag broedvogelinventarisatie 2012
Verslag broedvogelinventarisatie 2011
Verslag broedvogelinventarisatie 2010
Verslag broedvogelinventarisatie 2009
Verslag Broedvogeltellingen 2007 en 2008 
50 jaar Broedvogelinventarisatie VWG-Meijendel (1958-2007)

Correctie voor dubbeltellingen
De geïnventariseerde kavels kennen veel gemeenschappelijke grenzen. Hierdoor bevatten de inventarisatieresultaten dubbeltellingen. Per soort is het aantal dubbeltellingen en daarmee het aantal werkelijke territoria vastgesteld volgens de gestandaardiseerde 'methode Hooijmans'. Deze methode is in Holland's Duinen (nummer 47, november 2005) gepubliceerd en kunt u via deze link nalezen.


Verslagen Vogelringstation Meijendel
Alle recente verslagen van het VRS-Meijendel vindt u op deze pagina.

Rapporten SOVON broedvogelinventarisaties
De resultaten van de inventarisaties door de leden van de VWG-Meijendel worden meegenomen in de jaarlijkse rapporten van SOVON. Hieronder staan diverse links naar rapporten vanaf 2003. Meer rapporten kunt u zoeken bij SOVON Publicaties. Zorg er voor dat als Type de optie 'Rapport' is aangevinkt.

Broedvogels in Nederland 2022
Broedvogels in Nederland 2021
Broedvogels in Nederland 2020
Broedvogels in Nederland 2019
Broedvogels in Nederland 2018
Nederland 2017 - Nederland 2016 - Nederland 2015 - Nederland 2014 - Nederland 2013 - Nederland 2012 - Nederland 2011 - Nederland 2010 - Nederland 2009 - Nederland 2008 - Nederland 2007 - Nederland 2006 - Nederland 2005 - Nederland 2004 - Nederland 2003

naar boven