Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(15-8-2014)

Aantal bonte spechten neemt toe in Nederland, ook in Meijendel


De drie soorten ‘bonte  spechten’ nemen toe in Nederland. De Kleine, Middelste en de Grote Bonte Specht verspreiden zich verder over Nederland en profiteren van ouder wordende bossen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten van het atlasproject van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Ook vrijwilligers van VWG-Meijendel nemen deel aan dit atlasproject; lees hierover op deze site op betreffende pagina via het menu 'De werkgroep'.

Kort samengevat zien we landelijk de volgende ontwikkeling:
Kleine Bonte Specht (KBS). Tijdens de vorige atlasperiode van 1998-2000 (de broedvogelatlas verscheen in 2002) lagen de geschatte aantallen op zo’n 4500-5500 paren. Op basis van de eerste telgegevens lijkt het erop dat het aantal  is gestegen.

Middelste Bonte Specht (MBS). Ten tijde van de eerste broedvogelatlas (jaren '70), was het een onregelmatige broedvogel, met in de atlasperiode alleen een broedgeval in de buurt van Enschede. Daarna duurde het tot 1996 voordat er weer een zeker territorium werd vastgesteld, deze keer in Zuid-Limburg. Na het verschijnen van de tweede broedvogelatlas (2002) is deze specht snel toegenomen. De huidige verspreidingskaart laat al meer dan honderd Atlas-stippen zien. Het gaat om enkele honderden broedparen.

Grote Bonte Specht (GBS). In de vorige broedvogelatlas werd het aantal broedparen geschat op 55.000 – 65.000. De huidige resultaatkaart toont een behoorlijke spreiding over het hele land. Ten opzichte van de vorige atlas heeft de Grote Bonte Specht inmiddels ook de kust en alle Waddeneilanden bereikt.

Bossen worden ouder en gevarieerder. De positieve ontwikkelingen van de spechtenstand kunnen grotendeels worden toegeschreven aan het ouder worden van de Nederlandse bossen en de toenemende variatie van boomsoorten in bossen. Dat dood hout mag blijven liggen speelt veel bosvogels, waaronder spechten in de kaart. Dood hout is immers een grote voedselbron voor insecten, die op hun beurt prima vogelvoer zijn. Voor de Middelste Bonte Specht geldt dat er waarschijnlijk ook een klimatologische factor is, maar die is nog niet precies ontrafeld.

Gebruik onderstaande links voor landelijke informatie over de bonte spechten op vogelatlas.nl.

Ontwikkeling bonte spechten in Meijendel:
Uit die atlaskaarten blijkt dat de MBS in Meijendel geen 'stippen' heeft opgeleverd in het atlasproject. Beide andere bonte spechten hebben de landelijk trend gevolgd en zich evenzo in positieve zin ontwikkeld:

naar boven