Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(24-12-2017)

Vele vogels stemmen vrolijk bij decembertelling 2017


De decembertellingen in Meijendel blijken de laatste jaren vrolijk verrassend te zijn. We hebben 78 soorten waargenomen. En de dichtheid van 527/km2, berekend over 11,4 km2 (33 getelde kavels), is een record voor december in de afgelopen 10 jaar en ligt circa 125/km2 boven de gemiddelde waarde voor de maand. Natuurlijk waren er ook weer bijzondere waarnemingen, zoals smelleken, bosuil en baardman.

Voorzitter Jan Westgeest schrijft maandelijks een verslag van de wintertellingen die de leden van Vogelwerkgroep Meijendel uitvoeren. Hij destilleert enkele opvallende zaken uit de gegevens van de circa dertig deelnemers aan de wintertellingen. Het gaat daarbij allereerst om waarnemingen van bijzondere soorten. Daarnaast maakt Jan iedere maand een analyse van aantalsontwikkelingen van een soort of soortgroep. Daarbij put hij uit de resultaten van meer dan vijftig jaar vogels tellen. Daar komen soms verrassende, maar altijd interessante observaties uit naar voren.

Wie opmerkingen, aanvullingen of suggesties heeft, kan deze mailen naar westgeest.jan@gmail.com.