Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(30-9-2021)

Septembertelling 2021: Boeiende vogelmix in bijna voorspelbaar eindresultaat


Wie globaal naar het eindresultaat van de septembertelling in 2021 kijkt, krijgt precies het gemiddelde van de afgelopen tien jaren te zien: de berekende dichtheid van 496 liet zich (met een gemiddelde van 502 vogels/km2 in het afgelopen decennium) eigenlijk keurig voorspellen. In totaal zijn 4615 vogels waargenomen, van 81 soorten, en wel op 9,3 km2 (24 kavels).

Voorzitter Jan Westgeest schrijft maandelijks een verslag van de wintertellingen die de leden van Vogelwerkgroep Meijendel uitvoeren. Hij destilleert enkele opvallende zaken uit de gegevens van de circa dertig deelnemers aan de wintertellingen. Het gaat daarbij allereerst om waarnemingen van bijzondere soorten. Daarnaast maakt Jan iedere maand een analyse van aantalsontwikkelingen van een soort of soortgroep. Daarbij put hij uit de resultaten van meer dan vijftig jaar vogels tellen. Daar komen soms verrassende, maar altijd interessante observaties uit naar voren.

Wie opmerkingen, aanvullingen of suggesties heeft, kan deze mailen naar westgeest.jan@gmail.com.