Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(1-11-2022)

Wintertelling 2022: Weinig oktobervogels in Meijendel


De berichten over de vogelgriep zijn al geruime tijd vrij alarmerend. En kijkend naar de berekende dichtheid van de vogels in de maand oktober in Meijendel komen we deze keer op de laagste waarde van de laatste 15 jaar uit. Wat daarvan te denken? Wie het weet, mag het zeggen... Er zijn deze keer 5885 vogels (van 83 soorten inclusief Soepeend) aangetroffen, op 11,0 km2 (29 kavels). De gemiddelde dichtheid was dus 535 vogels/km2.

Voorzitter Jan Westgeest schrijft maandelijks een verslag van de wintertellingen die de leden van Vogelwerkgroep Meijendel uitvoeren. Hij destilleert enkele opvallende zaken uit de gegevens van de circa dertig deelnemers aan de wintertellingen. Het gaat daarbij allereerst om waarnemingen van bijzondere soorten. Daarnaast maakt Jan iedere maand een analyse van aantalsontwikkelingen van een soort of soortgroep. Daarbij put hij uit de resultaten van meer dan vijftig jaar vogels tellen. Daar komen soms verrassende, maar altijd interessante observaties uit naar voren.

Wie opmerkingen, aanvullingen of suggesties heeft, kan deze mailen naar westgeest.jan@gmail.com.