Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(7-1-2017)

Onderzoek naar graspieper, roodborsttapuit en tapuit


Onderzoeker Herman van Oosten zet zijn onderzoek naar de afname van de tapuit in de Hollandse duinen voort. Het doel van het onderzoek in 2017-2019 is inzicht te krijgen in voedselkwaliteitsverlies door stikstofdepositie als knelpunt voor faunaherstel in kalkrijke duingraslanden. Ook graspieper en roodborsttapuit worden onderzocht.

In de voorbereiding van het onderzoek heeft Vogelwerkgroep Meijendel een bescheiden rol gespeeld. Van Oosten heeft gebruikgemaakt van de telgegevens uit alle BMP-jaren waarin de vogelwerkgroep veldwerk heeft verricht.