Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(6-11-2016)

Sovon wil man-vrouwverhouding bij kuifeend weten


Deze winter gaat Sovon bij de kuifeend bijhouden wat de verhouding is tussen het aantal mannetjes en vrouwtjes. De telling loopt van 1 december tot 28 februari, dus bij de wintertellingen kunnen de leden van Vogelwerkgroep Meijendel ook hun steentje bijdragen.

Kuifeend man en vrouw.

Wintertellers kunnen hun gegevens op de gebruikelijke manier online doorgeven op de site van Sovon. Daar kunnen ze de geslachten apart invoeren. Kies voor de optie ‘Zet stippen’ en vul onder ‘D’ (detailinvoer) het aantal mannen, vrouwen en onbekend in.

Waarnemers die een losse melding doen via waarneming.nl, kunnen via de optie ‘Groepssamenstelling’ het aantal mannen en vrouwen invoeren. In Obsmapp kan dat via het man/vrouw-symbooltje.

Vorige winter is bij de tafeleend bijgehouden wat de geslachtsverhouding was. Door waarnemers van Sovon en via Waarneming.nl zijn ruim 50.000 Tafeleenden geturfd. Daaruit kwam een verhouding van 71% mannetjes en 29% vrouwtjes.

Bron: Sovon