Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(12-4-2015)

Hooggespannen verwachtingen over IJsvogel


Na de tweede opeenvolgende zeer zachte winter hoopt Sovon Vogelonderzoek Nederland opnieuw op een stijging in het aantal broedparen van de IJsvogel.

In 2014 maakte de ijsvogel landelijk bezien een reuzensprong voorwaarts. Van naar schatting rond 370 paren in 2013 lijkt dat aantal op basis van de broedvogeltellingen uit te komen op grofweg 700 paren in 2014. Afgelopen winter was weer tamelijk zacht, zodat 2015 heel goed wederom een topjaar kan worden.

In de jaren 2009-2013, die wat koude winters kenden, nam de ijsvogel sterk af. In 2013 resteerde nog maar een derde van de aantallen uit 2008, toen er in Nederland naar schatting 1.000 broedparen waren. Na echt strenge winters, zoals we midden jaren tachtig en negentig beleefden, kunnen de aantallen letterlijk gedecimeerd zijn.

In het voorjaar van 2014 begonnen ijsvogels vroeg, al eind maart, met broeden. Veel paartjes brachten drie legsels groot. Dankzij dit imposante vermogen om veel jongen te produceren, kan de populatie ijsvogels dus ineens opveren.

IJsvogels in Meijendel
In Meijendel is de een onregelmatige broedvogel. In 2014 zijn drie territoria vastgesteld, het hoogste aantal in dertig jaar. Kijk op de soortpagina waar in Meijendel de ijsvogel (waarschijnlijk) heeft gebroed.

(Bron: Sovon)

P.S.1. 2015 werd inderdaad een topjaar met ruim een verdubbeling van het aantal broedparen in Meijendel (van 3 naar 7 paren). Ook landelijk laat het staafdiagram het hoogste aantal broedvogels sinds medio jaren '70 zien.

P.S.2. (oktober 2018) Sinds 2014 heeft de IJsvogel jaarlijks in Meijendel gebroed; de voorlopige piek was in 2015 met 7 paren!

P.S.3. (augustus 2022) Gebruik deze link om in het nieuwsarchief van Sovon te zoeken; daar staan diverse berichten over broedsucces van IJsvogels.