Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Seizoen wintertellingen 2014 - 2015
(26-2-2015)

Februaritelling 2015: Vinkenzang pruttelt op gang, Goudvinken winnen de slag!  
In de 26 geïnventariseerde kavels (met in totaal 67 soorten) vallen in hoogte van dichtheid-in-februari vooral de Goudvink, de Goudhaan, de IJsvogel en de Rietgors op. De Vink scoort daarentegen juist het laagst over de afgelopen tien februari-maanden: de gevonden dichtheid was minder dan een derde van de gemiddelde februariwaarde! …

(21-1-2015)

Januaritelling 2015: 13 dichtheidsrecords gebroken  
Deze telling heeft voor de maand januari de hoogste dichtheden in Meijendel ooit opgeleverd voor de volgende soorten: Fuut, Geoorde fuut, Blauwe reiger, Krakeend, Grote zaagbek, Havik, Waterral, Witgat, Holenduif, IJsvogel, Tjiftjaf, Boomklever en Boomkruiper. Deze dichtheidsrecord golden dus voor eenvijfde van de 66 soorten die in de 23 …

(27-12-2014)

Decembertelling 2014: Grote zaagbekken, Goudvinken maar geen Kramsvogels  
Deze keer begin ik maar eens met wat er níet kwam: de Kramsvogels! In de 22 kavels die in het telweekend van december zijn geïnventariseerd, is er niet eentje gezien of gehoord. Wel zijn 65 andere soorten gemeld. De toppers waren ditmaal: de Grote zaagbek en de Goudvink. In de afgelopen 10 jaren is het nog niet eerder …

(22-11-2014)

Novembertelling 2014: 1 Marmereend, 2 IJsvogels en 3 Grote zilverreigers  
Het was een natte boel in het telweekend van november. Slechts 9 kavels zijn in het weekend zelf geteld, de rest ervoor of erna. Van 19 kavels zijn bij het schrijven van dit verslag gegevens binnen…. Er waren slechts 59 vogelsoorten. Maar er was toch ook een heel bijzondere waarneming: de Marmereend in kavel 2 (op 16 november). Op …

(21-10-2014)

Oktobertelling 2014: Bladkoningen, Velduil, bijna geen koperwieken  
Was dit werkelijk een oktobertelling? Relatief vroeg in de maand, bij stralend weer in een vrij manifeste nazomer, leverde de oktobertelling eigenlijk best bijzondere telresultaten op: 6 dichtheidsrecords, relatief veel Merels, Zanglijsters, Roodborsten, Pimpel- en Koolmezen maar (nog) vrijwel geen Koperwieken en Kramsvogels. Gegevens van 21 …

(24-9-2014)

Septembertelling 2014: Smelleken, Duinpieper en Grauwe vliegenvangers  
De start van de herfst-/wintertellingen in september 2014 leverde 78 vogelsoorten in 21 kavels op. Deze maand zijn de waarnemingen van 1 Smelleken, 1 Duinpieper en 2 Grauwe vliegenvangers aparte vermelding waard. Misschien minder spectaculaire maar toch ook opvallende bijzonderheden zijn: veel Wilde eenden, Krooneenden, Roodborsten, Tjiftjafs, …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11