Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Seizoen wintertellingen 2018 - 2019
(21-10-2018)

Oktobertelling 2018: Bladeren vallen, Bladkoningen vallen op  
Bij stralend weer en hoge temperaturen werden absolute dichtheidsrecords (over alle telmaanden in de afgelopen 10 jaar) gebroken voor Grauwe gans, Brandgans, Bladkoning en Rietgors. Een grote bijzonderheid was ook een Grote pieper. Op 11,9 km 2 (32 kavels) zijn 88 vogelsoorten aangetroffen, iets minder dan vorig jaar, maar ruim boven het …

(24-9-2018)

Septembertelling 2018: over Boomleeuweriken, Merels en bijzondere vondsten  
De totale waargenomen vogeldichtheden (in aantal/km²) in de septembermaanden van de laatste 10 jaar, vergeleken met de gemiddelde waarde ervan. De Boomleeuweriken zijn in de bonen en de Merels in mineur, maar de positieve waarnemingen overheersen …

Seizoen wintertellingen 2017 - 2018
(25-3-2018)

Maarttelling 2018 en eindverslag bijzonder rijk seizoen 2017-2018  
Dichtheidsverloop (in aantallen per km²)  van het totaal van alle soorten in 2017-2018, vergeleken met gemiddelden en maxima in de afgelopen tien jaar.  We kijken terug op een uiterst rijk vogelseizoen: alle …

(24-2-2018)

Februaritelling 2018: Zon brengt veel vogels aan het licht, nu ook Kolganzen!  
Na de maanden december en januari, waarin de zon zich erg weinig had laten zien, kwam in het telweekend van februari haar licht in ruime mate terug. De vogels wisten er wel raad mee: allicht werd voedsel bijgelicht en af en toe was er zelfs al een voorzichtige zangoefening hoorbaar (op de overigens nog frisse ochtenden). De berekende …

(21-1-2018)

Januaritelling 2018: Na het vuurwerk: de vliegtuigen  
We tellen ze niet, maar na Oud en Nieuw was in de duinen het meeste geluid misschien wel afkomstig van vliegtuigen. Mogelijk valt het lang niet alle tellers op; zij zijn natuurlijk gespitst op andere geluidjes. Maar het zijn eigenlijk vooral vliegtuigen die de ‘januari-stilte’ doorbreken. De vogels hebben het druk met het …

(24-12-2017)

Decembertelling 2017: Vogelvuurwerk: vredig, verrassend en virtuoos!  
 Zwarte mees in kavel 77. (Foto: Jan Westgeest) Wie vreest dat na sinterklaas de tijd van surprises voorbij is, doet er goed aan vogels te gaan inventariseren. Oppervlakkig beschouwd lijkt  de vogelwereld in de donkere dagen rond …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13