Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Seizoen wintertellingen 2019 - 2020
(21-9-2019)

Aparte bijzonderheden tijdens septembertelling  
Als deze ‘spits-afbijting’ van de najaars-/wintertellingen maatgevend mag zijn voor het hele komende seizoen, belooft dat wat! Het telweer was erg gunstig en er zijn alleraardigste bijzonderheden waargenomen. Dit verslag betreft in totaal 4.884+1 vogels, van 91+1 soorten, geteld op 9,3 km2 (26 kavels). Als we dan toch naar …

Seizoen wintertellingen 2018 - 2019
(27-3-2019)

Maarttelling 2019: Het weer werkte beduidend minder mee  
Het kan dus ook ‘best wel eens op’: deze keer waren de eerste drie tel-ochtenden niet zonder nattigheid. Helaas ging het weer pas op de laatste teldag (maandag 18 maart) meewerken. De waargenomen vogeldichtheid bleef ongeveer op het gemiddelde voor deze maand steken (370 per km2) maar toch bereikten nog 19 soorten de hoogste …

(27-2-2019)

Februaritelling 2019: Lenteweer lokt lentevogels en ontlokt eerste zang  
Stralend weer, met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, kleurde het gehele telweekend van februari 2019. Zoiets blijft niet onopgemerkt: het wekt zowel bij vogels als bij vogeltellers een (ver)vroeg(d) lentegevoel op. Sommige vogels kwamen tot eerste aanstekelijke zangpogingen en een aantal tellers tot vrolijk gejubel hierover. De …

(20-1-2019)

Januaritelling 2019: Van bijna alles wat, behalve een echte winter  
Op de vier teldagen van dit weekend mag het weer wel wispelturig heten: veel bewolking, af en toe een buitje (soms heel kort en iel), wind in vlagen en een enkele keer een klein beetje zon (op de maandag). Hetzelfde kan van de vogelverdeling over de kavels worden gezegd: de dichtheid per kavel varieerde van 35 tot 1166 waargenomen vogels per km …

(23-12-2018)

Decembertelling 2018: een heel gemiddelde telling en toch weer aardigheidjes  
De algehele vogeldichtheid in Meijendel was dit telweekend 409 vogels/km². Dat komt erg dicht in de buurt van het gemiddelde over de afgelopen 10 jaar: 390 vogels/km². Op het moment van schrijven waren er 78 vogelsoorten waargenomen, op 11,2 km² (31 kavels). Toch zijn er deze maand ook nog enkele aardige bijzonderheden te melden. …

(25-11-2018)

Novembertelling 2018: Dodaarzen, Grote zilverreigers en veel bijzonderheden  
Evenals in oktober was het weer - vooral zaterdag - erg mooi. De Dodaars, Grote zilverreiger en Grote barmsijs braken hun dichtheidsrecords (over de laatste 10 jaren). Verder was er deze maand een aantal ‘ongewone’ bijzonderheden. Op het moment van schrijven waren er 85 vogelsoorten doorgegeven, over 11,0 km² (31 kavels). De …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13