Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Seizoen wintertellingen 2015 - 2016
(20-2-2016)

Februaritelling: 16 maandrecords en lacherige groene specht  
Groene specht. Foto: Jan Westgeest Het begint steeds meer op te vallen in het huidige winterseizoen: het fenomeen van sneuvelende maandrecords. In februari zijn zelfs voor 16 soorten de hoogste dichtheden van de afgelopen 10 jaar gevonden: Dodaars, …

(24-1-2016)

Januaritelling 2016: 11 dichtheidsrecords en de Noordse goudvink  
Vorig jaar waren voor 13 soorten de hoogste januari-dichtheden in Meijendel ooit gevonden. Dit jaar, bij de 50e Sovon-midwintertelling (en de 15e in Meijendel), zijn het er 11: de Dodaars, Grauwe gans, Krakeend, Wilde eend, Meerkoet, Houtduif, Roodborst, Putter en Barmsijs, evenals de Grote zaagbek en de Waterral die hun records van vorig jaar …

(20-12-2015)

Decembertelling 2015: Veel maandrecords  
Plaatselijk waren er veel houtduiven in Meijendel tijdens de decembertelling. Foto: Jan Westgeest De maand december lijkt voor veel watervogels op een herhaling van november: topdichtheden van de maand voor Dodaars, Aalscholver, Meerkoet …

(22-11-2015)

November 2015: Over watervogels, lijsters, goudhaantjes, kraaien en oeverloper!  
Het opvallendst zijn dit najaar de relatief grote aantallen Dodaarzen, Futen, Aalscholvers, Kroon- en Kuifeenden, Meerkoeten en er zijn (nog steeds) enkele IJsvogels, terwijl de Wintertaling juist sterk achterblijft. De lijstersoorten hebben mooi gepiekt in de vorige maand en de Goudhaan houdt het dit seizoen bij ons lang vol. Ekster en Zwarte …

(25-10-2015)

Het feest van de lage trek is begonnen!  
Tijdens de oktobertelling van 2015 zijn Koperwieken, Roodborsten, Goudhaantjes en Merels in de meest opvallende aantallen waargenomen. Verder zijn Graspiepers relatief veel gesignaleerd. Bijzonderheden deze keer waren het Bokje, de Waterpieper, de Bladkoning en… alweer de IJsvogel! Er zijn meer dan 10.500 vogels (78 soorten) in 20 kavels …

(22-9-2015)

Septembertelling 2015: hoogste dichtheid in 10 jaar voor 7 soorten  
De telling van september 2015 leverde 73 vogelsoorten in 24 kavels op. Grauwe gans, Smelleken, Krooneend, IJsvogel, Huiszwaluw, Tjiftjaf en Groenling bereikten de hoogste dichtheden van de laatste 10 jaar. Daarbij noteerden Fuut, Aalscholver, Boompieper, Witte kwikstaart en Vink nog 5 ‘records van de maand’, dat wil zeggen de hoogste …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10