Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Seizoen wintertellingen 2018 - 2019
(27-2-2019)

Februaritelling 2019: Lenteweer lokt lentevogels en ontlokt eerste zang  
Stralend weer, met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, kleurde het gehele telweekend van februari 2019. Zoiets blijft niet onopgemerkt: het wekt zowel bij vogels als bij vogeltellers een (ver)vroeg(d) lentegevoel op. Sommige vogels kwamen tot eerste aanstekelijke zangpogingen en een aantal tellers tot vrolijk gejubel hierover. De …

(20-1-2019)

Januaritelling 2019: Van bijna alles wat, behalve een echte winter  
Op de vier teldagen van dit weekend mag het weer wel wispelturig heten: veel bewolking, af en toe een buitje (soms heel kort en iel), wind in vlagen en een enkele keer een klein beetje zon (op de maandag). Hetzelfde kan van de vogelverdeling over de kavels worden gezegd: de dichtheid per kavel varieerde van 35 tot 1166 waargenomen vogels per km …

(23-12-2018)

Decembertelling 2018: een heel gemiddelde telling en toch weer aardigheidjes  
De algehele vogeldichtheid in Meijendel was dit telweekend 409 vogels/km². Dat komt erg dicht in de buurt van het gemiddelde over de afgelopen 10 jaar: 390 vogels/km². Op het moment van schrijven waren er 78 vogelsoorten waargenomen, op 11,2 km² (31 kavels). Toch zijn er deze maand ook nog enkele aardige bijzonderheden te melden. …

(25-11-2018)

Novembertelling 2018: Dodaarzen, Grote zilverreigers en veel bijzonderheden  
Evenals in oktober was het weer - vooral zaterdag - erg mooi. De Dodaars, Grote zilverreiger en Grote barmsijs braken hun dichtheidsrecords (over de laatste 10 jaren). Verder was er deze maand een aantal ‘ongewone’ bijzonderheden. Op het moment van schrijven waren er 85 vogelsoorten doorgegeven, over 11,0 km² (31 kavels). De …

(21-10-2018)

Oktobertelling 2018: Bladeren vallen, Bladkoningen vallen op  
Bij stralend weer en hoge temperaturen werden absolute dichtheidsrecords (over alle telmaanden in de afgelopen 10 jaar) gebroken voor Grauwe gans, Brandgans, Bladkoning en Rietgors. Een grote bijzonderheid was ook een Grote pieper. Op 11,9 km 2 (32 kavels) zijn 88 vogelsoorten aangetroffen, iets minder dan vorig jaar, maar ruim boven het …

(24-9-2018)

Septembertelling 2018: over Boomleeuweriken, Merels en bijzondere vondsten  
De totale waargenomen vogeldichtheden (in aantal/km²) in de septembermaanden van de laatste 10 jaar, vergeleken met de gemiddelde waarde ervan. De Boomleeuweriken zijn in de bonen en de Merels in mineur, maar de positieve waarnemingen overheersen …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12