Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Seizoen wintertellingen 2016 - 2017
(8-3-2017)

Februaritelling 2017: acht Roerdompen en al drie vroege Roodborsttapuiten  
Het wordt weer eens tijd om de achterblijvers extra in de kijker te nemen: vijf soorten bereikten de laagste februaridichtheid van de laatste 10 jaar. En verder vallen enkele soorten op door hun lage dichtheid in heel het lopende seizoen.  Maar ook aan de absolute topper (soort met de hoogste dichtheid van alle maanden van de laatste 10 …

(25-1-2017)

Bepaald niet alledaags: meeuwen en ransuilen!  
Wederom is er iets uitzonderlijks te melden: in dit verslag verschijnt een soort die we in de lijst van de SOVON-getallen zelf niet (kunnen) doorgeven maar wél hebben waargenomen. Er zijn tevens 2 nuttige lesjes aan te verbinden. De onderzochte 29 kavels (10,3 km 2 ) hebben overigens een viertal mooie records opgeleverd: het hoogste …

(21-12-2016)

Decembertelling 2016: winterstilte is ingetreden  
Zelfs de wind deed mee! Of is het verband oorzakelijk: juist omdat er geen wind was, hadden de vogels aan piepkleine geluidjes genoeg om zich verstaanbaar te maken? Ondanks de stilte (of juist dankzij) was het wandelen in de duinen een waar genoegen! Naast de Ringmus (17 exemplaren in kavel 55) sprongen nóg drie soorten eruit vanwege hun …

(16-11-2016)

Novembertelling 2016: beetje vorst aan de grond en meteen drie 'ijsjes'  
Een tamelijk fris telweekend: de vroege ochtenden begonnen rond het vriespunt. Er was weinig wind, maar ‘waterkoud’ kon je het wel noemen. Gelukkig echter maakten de IJsvogel, de IJsgors en zelfs een IJseend de mens warm van binnen. Het pakte uit tot een heel boeiende telronde: in 31 kavels (11,2 km²) zijn in totaal 81 soorten …

(29-10-2016)

Oktobertelling 2016: trek met bijzonderheden en een Zwarte zee-eend  
Zwarte zee-eend (foto: Jan Westgeest) Na verwerking van de gegevens van 11,6 km 2 (31 kavels) blijken er 81 soorten gevonden. Van 6 soorten (Tafeleend, Grote bonte specht, Bladkoning, Goudhaan, Glanskop en Boomkruiper) is de hoogste dichtheid ooit …

(28-9-2016)

Septembertelling breekt tal van records met bijzondere vogels  
Een zeer gedenkwaardige telling! Op 11,7 km 2 (32 kavels) zijn 97 vogelsoorten gevonden, waarvan 34 soorten de hoogste dichtheid voor de maand september van de laatste 10 jaren lieten zien. Hieronder vallen 15 ‘superrecords’ (de hoogste dichtheden van alle herfst-/wintertellingen in 10 jaar). Een tweetal soorten was tijdens zulke …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10