Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Seizoen wintertellingen 2021 - 2022
(26-1-2022)

Januaritelling 2022: een Bosuil op een presenteerblaadje  
Slobeend man (foto Jan Westgeest)  Januaritelling 2022: een Bosuil op een presenteerblaadje Voor januari kwam de vogeldichtheid deze keer vrijwel op het gemiddelde van de afgelopen tien jaar uit: 373 vogels/km2. (De gemiddelde waarde …

(27-12-2021)

Decembertelling 2021: Relatief veel watervogels en snippen  
In de drie voorgaande jaren zijn in de maand december relatief meer kavels met oppervlaktewater geïnventariseerd dan dit jaar (van 2018 tot 2020 waren resp. 72, 79 en 83% van de kavels met plassen en nu 70%). Toch blijkt dit keer in december de dichtheid van nogal wat watervogelsoorten hoger te zijn dan die in diezelfde voorgaande jaren. …

(24-11-2021)

Novembertelling 2021: Vuurgoudhaantjestrek en Bruine boszanger  
Bij de eerste blik op de telresultaten valt meteen al het record van de gemiddelde vogeldichtheid voor de maand november (in de laatste tien jaren) op: 671 vogels/km 2 . En de absolute dichtheidsrecords voor de Winterkoning, de Vuurgoudhaan en de Cetti’s zanger dragen hieraan bij. In totaal zijn er deze telronde 6902 vogels, van 79 …

(25-10-2021)

Oktobertelling 2021: over Grauwe ganzen, Kepen en Bokjes  
Met een gemiddelde van 1.328 vogels/km 2 kwamen we in deze oktobermaand qua vogeldichtheid aardig aan onze trekken en duidelijke records waren er voor de Grauwe gans en de Keep. Ook Bokjes vielen op. Op het moment van schrijven dezes zijn er 13.806 vogels geregistreerd, van 83 soorten, op 10,4 km 2 (27 kavels). Relatief zijn er aardig wat …

(30-9-2021)

Septembertelling 2021: Boeiende vogelmix in bijna voorspelbaar eindresultaat  
Wie globaal naar het eindresultaat van de septembertelling in 2021 kijkt, krijgt precies het gemiddelde van de afgelopen tien jaren te zien: de berekende dichtheid van 496 liet zich (met een gemiddelde van 502 vogels/km 2 in het afgelopen decennium) eigenlijk keurig voorspellen. In totaal zijn 4615 vogels waargenomen, van 81 soorten, en wel op …

Seizoen wintertellingen 2020 - 2021
(28-3-2021)

Maarttelling 2021: Bijna alles is een beetje gemiddeld  
De winter in februari (met sneeuw en ijs) bleek uiteindelijk slechts van korte duur. Al gauw werd alles weer ‘gewoon’, hetgeen ook tot uitdrukking kwam in de tellingen van medio maart: de resultaten tonen een vrij gemiddeld beeld. Er zijn 3558 vogels waargenomen, van in totaal 80 soorten op 9,4 km 2 (27 kavels). De in twee …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13