Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Seizoen wintertellingen 2020 - 2021
(20-12-2020)

Decembertelling 2020: van Toppers tot en met Kolganzen  
Na de Bokjes van de afgelopen maanden zijn er opnieuw niet-direct-voor-de-hand-liggende waarnemingen gedaan: Toppers! En net als in februari 2018 zijn er ook weer honderden Kolganzen in Meijendel gesignaleerd, die kwamen slapen. Deze laatste waarneming viel weliswaar buiten het telweekend (namelijk op 8 december), maar lijkt hier zeker ook een …

(22-11-2020)

Novembertelling 2020: een Bokjesfeest, maar zonder konijnen  
Net als in oktober vallen de (relatief) vele Bokjes op in de resultaten van de tellingen in november 2020. Je moet er bijna op trappen om er een te zien te krijgen, maar in 4 kavels is dat dan ook gebeurd. Futen schitterden juist door hun (relatieve) afwezigheid. Van beide soorten zijn er 11 individuen geteld, een top- en een diepterecord. Op …

(29-10-2020)

Oktobertelling 2020: een top trektelweekend  
In Meijendel hebben we in het weekend van 17 oktober de tot nu toe hoogste vogeldichtheid ooit waargenomen, met een gemiddelde van 1602 vogels/km2. Van een zestal soorten bereikte de dichtheid een absoluut hoogterecord: Waterhoen, Bokje, Kramsvogel, Koperwiek, Goudhaan en Cetti’s zanger. In totaal zijn 17665 vogels, van 80 soorten, …

(25-9-2020)

Septembertelling 2020: dichtheid iets boven gemiddelde, soorten iets eronder  
In wat intussen wel het ‘coronajaar’ mag heten wekt het begin van de najaars-/wintertellingen de indruk dat vogels gewoon hun normale gang gaan: de waargenomen dichtheid komt iets boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar uit, 558 vogels/km2 (gemiddeld in laatste decennium 497). Dit verslag betreft in totaal 5184 vogels, van 79 …

Seizoen wintertellingen 2019 - 2020
(22-3-2020)

Maarttelling 2020: voorjaar na zachte winter  
Net als vorig jaar in maart was er deze keer in de periode vóór de tellingen veel nattigheid gevallen, maar op de teldata zelf was het weer nu duidelijk aan het verbeteren. De waargenomen vogeldichtheid bereikte dan ook een top voor deze maand (485 per km 2 ), 120 vogels per km 2 meer dan vorig jaar. We staan stil bij de …

(22-2-2020)

Februari: vogels tellen tussen twee stormen in  
Naast vogels zijn tegenwoordig ook de stormen te determineren (al is het niet echt raadzaam dit in het veld tegelijkertijd te doen). Deze telronde viel min of meer tussen twee stevige stormen in: Ciara was nog niet eens een volle week voorbij en Dennis verscheen daags na de eigenlijke teldatum. Dit zou de vraag kunnen oproepen: is daar in de …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12