Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Seizoen wintertellingen 2022 - 2023
(4-1-2023)

Decembertelling 2022: Welke verrassingen brachten een weekje (milde) vorst?  
In december 2022 is er – na een relatief koude week – een betrekkelijk gering aantal kavels geteld: het geïnventariseerde oppervlak bedroeg 8,9 km² (23 kavels). Aan de relatief hoge of juist lage dichtheid van sommige soorten was de opgekomen vorst aardig af te lezen. De gemiddelde dichtheid was overigens met 432 vogels/km2 …

(27-11-2022)

Novembertelling 2022: Naar een interessant tellersvraagstuk?  
Goudhaan (foto: Patricia van Veen) Er zijn aardig wat topdichtheden te melden voor deze maand en zelfs twee absolute records (van berekende dichtheden over alle tellingen in de afgelopen tien jaar). Toch passen daar ook vragen bij. Er zijn 7.561 …

(1-11-2022)

Oktobertelling 2022: Weinig oktobervogels in Meijendel  
De berichten over de vogelgriep zijn al geruime tijd vrij alarmerend. En kijkend naar de berekende dichtheid van de vogels in de maand oktober in Meijendel komen we deze keer op de laagste waarde van de laatste 15 jaar uit. Wat daarvan te denken? Wie het weet, mag het zeggen…. Er zijn deze keer 5885 vogels (van 83 soorten inclusief …

(2-10-2022)

Septembertelling 2022: Omslag na droge warme zomer  
De spreiding van de dagen waarop deze keer is geteld, blijkt vrij groot: de gebezigde teldata liepen uiteen van 12 tot 22 september. In de resultaten zijn dan ook laatvertrekkers naast vroegkomers te verwachten. In totaal zijn 81 soorten aangetroffen (inclusief Soepgans en -eend), op 10,0 km2 (27 kavels). De 4594 waargenomen vogels leiden dus …

Seizoen wintertellingen 2021 - 2022
(30-3-2022)

Maarttelling 2022: Geen winter gehad en al bijna zomer; veel vogels!  
Van winter is in de afgelopen periode eigenlijk nog minder sprake geweest dan vorig jaar en het telweekend van de maand maart luidde nu al bijna de zomer in. Er zijn 4353 vogels waargenomen, van in totaal 78 soorten en 1 hybride op 8,2 km 2 (24 kavels). De gemiddelde vogeldichtheid bereikte een absoluut record voor maart en bedroeg 529 …

(20-2-2022)

Weer geen winter in februari 2022  
De februari-telling toont dit jaar een aardige gelijkenis met die in januari. Opnieuw ligt de vogeldichtheid een beetje onder het gemiddelde van de afgelopen tien jaar: 322 vogels/km 2 . (Die gemiddelde februari-waarde zelf is 360 vogels/km 2 .) Weer zien we relatief veel Krooneenden en recordaantallen Slobeenden. Verder is het nog steeds …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13