Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Seizoen wintertellingen 2020 - 2021
(25-9-2020)

Septembertelling 2020: dichtheid iets boven gemiddelde, soorten iets eronder  
In wat intussen wel het ‘coronajaar’ mag heten wekt het begin van de najaars-/wintertellingen de indruk dat vogels gewoon hun normale gang gaan: de waargenomen dichtheid komt iets boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar uit, 558 vogels/km2 (gemiddeld in laatste decennium 497). Dit verslag betreft in totaal 5184 vogels, van 79 …

Seizoen wintertellingen 2019 - 2020
(22-3-2020)

Maarttelling 2020: voorjaar na zachte winter  
Net als vorig jaar in maart was er deze keer in de periode vóór de tellingen veel nattigheid gevallen, maar op de teldata zelf was het weer nu duidelijk aan het verbeteren. De waargenomen vogeldichtheid bereikte dan ook een top voor deze maand (485 per km 2 ), 120 vogels per km 2 meer dan vorig jaar. We staan stil bij de …

(22-2-2020)

Februari: vogels tellen tussen twee stormen in  
Naast vogels zijn tegenwoordig ook de stormen te determineren (al is het niet echt raadzaam dit in het veld tegelijkertijd te doen). Deze telronde viel min of meer tussen twee stevige stormen in: Ciara was nog niet eens een volle week voorbij en Dennis verscheen daags na de eigenlijke teldatum. Dit zou de vraag kunnen oproepen: is daar in de …

(22-1-2020)

Januaritelling 2020: een nogal gemiddelde januarimaand  
Een paar tellers hadden zich vergist in het weekend: zij hadden hun telling een weekend te vroeg uitgevoerd. Hun resultaten zijn hier echter toch meegenomen want er was geen sprake van opzienbarende veranderingen in de betreffende periode van een week. (SOVON laat deze resultaten buiten de verslaglegging.) Tot dusverre zijn 3640 vogels gemeld, …

(20-12-2019)

Decembertelling 2019: Relatief veel leuke aan water gebonden soorten  
Verhoudingsgewijs zijn er dit keer veel kavels met oppervlaktewater geïnventariseerd. Deze kavels krijgen overigens bij de ‘wintertellingen’ steeds zo veel mogelijk voorrang en dat wordt in dit geval mooi zichtbaar aan de telresultaten, zoals we hierna zullen zien. Tot dusverre zijn 4063 vogels doorgegeven, op 9,6 km2 (27 …

(1-12-2019)

Novembertelling 2019: Opvallende watervogels en een Roodborsttapuit  
Bij behoorlijk gunstige weersomstandigheden was er in deze ronde sprake van een (net) bovengemiddelde vogeldichtheid. En enkele voor de maand november frappante soorten lieten zich - soms vanwege hun ongewone aantallen - registreren. Soorten met juist onverwacht lage dichtheden zijn er niet te melden. Er zijn bij het schrijven van dit verslag …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11