Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Seizoen wintertellingen 2013 - 2014
(30-12-2013)

Decembertelling 2013: Roerdomp en Grote zaagbek, maar weinig Goudhaantjes  
De resultaten van december: 72 soorten, gevonden in 23 kavels, waaronder Roerdomp, Grote zaagbek, Nonnetje en Blauwe kiekendief. Verder verscheen er op 12 december op de SOVON-site in de rubriek ‘Uit het veld’ een berichtje met als titel ‘ Weinig Goudhanen ?’. In Nederland blijkt het aantal getelde Goudhanen dit najaar …

(29-11-2013)

Novembertelling 2013: Appelvinken, Waterpiepers en verlate trek  
In november zijn in totaal 71 soorten gevonden en wel in 21 kavels. Deze maand is de schijnwerper gericht op de Appelvink. Maar ook andere vinkensoorten vielen op, met name in aantallen. Een vergelijking met hun patroon van voorkomen in andere jaren lijkt erop te wijzen dat dit jaar in onze contreien de trek relatief laat is gaan doorzetten. …

(9-11-2013)

Oktobertelling 2013: Raaf, Klapekster en Baardmannetje  
Opnieuw Raven in Meijendel! De wintertelling van oktober leverde twee exemplaren van deze soort op in kavel 17A. In andere kavels werden leuke soorten als Klapekster en Baardmannetje genoteerd. Maar deze keer ook even aandacht voor gewone kraaiensoorten en Spreeuwen. In het telweekend van 12 oktober 2013 vertoonde het weer een pittige …

(6-11-2013)

Septembertelling 2013 brengt leuke soorten  
Grote zilverreiger, Visarend en Goudplevier. Zomaar een greep uit de waargenomen vogels tijdens de eerste Sovon-wintertelling in 2013. In september zijn daarvoor in Meijendel zeventien kavels geïnventariseerd. Jan Westgeest doet verslag en zal voortaan maandelijks een selectie bespreken van de waarnemingen tijdens de wintertellingen in …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12