Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Seizoen wintertellingen 2014 - 2015
(27-12-2014)

Decembertelling 2014: Grote zaagbekken, Goudvinken maar geen Kramsvogels  
Deze keer begin ik maar eens met wat er níet kwam: de Kramsvogels! In de 22 kavels die in het telweekend van december zijn geïnventariseerd, is er niet eentje gezien of gehoord. Wel zijn 65 andere soorten gemeld. De toppers waren ditmaal: de Grote zaagbek en de Goudvink. In de afgelopen 10 jaren is het nog niet eerder …

(22-11-2014)

Novembertelling 2014: 1 Marmereend, 2 IJsvogels en 3 Grote zilverreigers  
Het was een natte boel in het telweekend van november. Slechts 9 kavels zijn in het weekend zelf geteld, de rest ervoor of erna. Van 19 kavels zijn bij het schrijven van dit verslag gegevens binnen…. Er waren slechts 59 vogelsoorten. Maar er was toch ook een heel bijzondere waarneming: de Marmereend in kavel 2 (op 16 november). Op …

(21-10-2014)

Oktobertelling 2014: Bladkoningen, Velduil, bijna geen koperwieken  
Was dit werkelijk een oktobertelling? Relatief vroeg in de maand, bij stralend weer in een vrij manifeste nazomer, leverde de oktobertelling eigenlijk best bijzondere telresultaten op: 6 dichtheidsrecords, relatief veel Merels, Zanglijsters, Roodborsten, Pimpel- en Koolmezen maar (nog) vrijwel geen Koperwieken en Kramsvogels. Gegevens van 21 …

(24-9-2014)

Septembertelling 2014: Smelleken, Duinpieper en Grauwe vliegenvangers  
De start van de herfst-/wintertellingen in september 2014 leverde 78 vogelsoorten in 21 kavels op. Deze maand zijn de waarnemingen van 1 Smelleken, 1 Duinpieper en 2 Grauwe vliegenvangers aparte vermelding waard. Misschien minder spectaculaire maar toch ook opvallende bijzonderheden zijn: veel Wilde eenden, Krooneenden, Roodborsten, Tjiftjafs, …

Seizoen wintertellingen 2013 - 2014
(28-3-2014)

Maarttelling 2014: Kepen en andere vinkensoorten  
Bij het schrijven van dit stukje zijn er gegevens van 18 kavels ingevoerd. Hier zijn 69 soorten geteld. Waarschijnlijk zijn er al BMP-tellingen verricht die niet (ook) als ‘wintertelling’ worden ingevoerd; begrijpelijk maar ook jammer omdat het winterbeeld zo iets minder compleet wordt. Toch vormen de 18 getelde kavels nog altijd een …

(22-2-2014)

Februaritelling 2014: zingende Boomleeuweriken en mezenvoorjaar  
Tot dusverre zijn in 21 kavels 69 soorten gemeld (inclusief een Bosuil waargenomen tijdens een nachttelling). Op de eigenlijke teldatum werkte het weer niet zo mee (erg harde wind), maar op de dagen daaromheen leek het opnieuw lente. Tijd voor de start van de BMP-(broedvogel)tellingen? Het lijkt in dit seizoen wel of de herfst rechtstreeks …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12