Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Seizoen wintertellingen 2015 - 2016
(22-11-2015)

November 2015: Over watervogels, lijsters, goudhaantjes, kraaien en oeverloper!  
Het opvallendst zijn dit najaar de relatief grote aantallen Dodaarzen, Futen, Aalscholvers, Kroon- en Kuifeenden, Meerkoeten en er zijn (nog steeds) enkele IJsvogels, terwijl de Wintertaling juist sterk achterblijft. De lijstersoorten hebben mooi gepiekt in de vorige maand en de Goudhaan houdt het dit seizoen bij ons lang vol. Ekster en Zwarte …

(25-10-2015)

Het feest van de lage trek is begonnen!  
Tijdens de oktobertelling van 2015 zijn Koperwieken, Roodborsten, Goudhaantjes en Merels in de meest opvallende aantallen waargenomen. Verder zijn Graspiepers relatief veel gesignaleerd. Bijzonderheden deze keer waren het Bokje, de Waterpieper, de Bladkoning en… alweer de IJsvogel! Er zijn meer dan 10.500 vogels (78 soorten) in 20 kavels …

(22-9-2015)

Septembertelling 2015: hoogste dichtheid in 10 jaar voor 7 soorten  
De telling van september 2015 leverde 73 vogelsoorten in 24 kavels op. Grauwe gans, Smelleken, Krooneend, IJsvogel, Huiszwaluw, Tjiftjaf en Groenling bereikten de hoogste dichtheden van de laatste 10 jaar. Daarbij noteerden Fuut, Aalscholver, Boompieper, Witte kwikstaart en Vink nog 5 ‘records van de maand’, dat wil zeggen de hoogste …

Seizoen wintertellingen 2014 - 2015
(25-3-2015)

Maarttelling 2015: Velduil, Kleine bonte specht en record aan Grauwe ganzen  
Van 19 kavels (met in totaal 65 soorten) zijn de telgegevens voor maart bekend. Meteen valt de Velduil in kavel 17A op. Ook de vele Grauwe ganzen springen in het oog: in Meijendel bereikten zij de hoogste dichtheid van de laatste 10 jaren. En de Kleine bonte specht in kavel 84 verdient direct een territoriumtoekenning. Verder leert een korte …

(26-2-2015)

Februaritelling 2015: Vinkenzang pruttelt op gang, Goudvinken winnen de slag!  
In de 26 geïnventariseerde kavels (met in totaal 67 soorten) vallen in hoogte van dichtheid-in-februari vooral de Goudvink, de Goudhaan, de IJsvogel en de Rietgors op. De Vink scoort daarentegen juist het laagst over de afgelopen tien februari-maanden: de gevonden dichtheid was minder dan een derde van de gemiddelde februariwaarde! …

(21-1-2015)

Januaritelling 2015: 13 dichtheidsrecords gebroken  
Deze telling heeft voor de maand januari de hoogste dichtheden in Meijendel ooit opgeleverd voor de volgende soorten: Fuut, Geoorde fuut, Blauwe reiger, Krakeend, Grote zaagbek, Havik, Waterral, Witgat, Holenduif, IJsvogel, Tjiftjaf, Boomklever en Boomkruiper. Deze dichtheidsrecord golden dus voor eenvijfde van de 66 soorten die in de 23 …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12