Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Introductie

Van september tot en met maart, doen leden van de werkgroep een wintertelling. Op de zaterdag van het middelste weekend van de maand worden alle vogels die in hun kavel(s) aanwezig zijn, zo nauwkeurig mogelijk geteld. Bij de meeste soorten kan het aantal waargenomen individuele vogels goed worden vastgesteld, bij grote zwermen betekent het soms een schatting, maar dan wel een gefundeerde.

Sinds het seizoen 2013-2014 wordt van deze tellingen op de website verslag gedaan. De meest opvallende en bijzondere waarnemingen, zoals van interessante wintergasten, worden op verhalende wijs gepresenteerd. De verslagen pretenderen niet volledig te zijn, maar zijn een goede weergave van de ontwikkelingen door de lopende winter en door de seizoenen.

De rankschikking van de verslagen loopt terug in de tijd, het laatste verslag staat bovenaan.

Seizoen wintertellingen 2019 - 2020
(22-3-2020)

Maarttelling 2020: voorjaar na zachte winter  
Net als vorig jaar in maart was er deze keer in de periode vóór de tellingen veel nattigheid gevallen, maar op de teldata zelf was het weer nu duidelijk aan het verbeteren. De waargenomen vogeldichtheid bereikte dan ook een top voor deze maand (485 per km 2 ), 120 vogels per km 2 meer dan vorig jaar. We staan stil bij de …

(22-2-2020)

Februari: vogels tellen tussen twee stormen in  
Naast vogels zijn tegenwoordig ook de stormen te determineren (al is het niet echt raadzaam dit in het veld tegelijkertijd te doen). Deze telronde viel min of meer tussen twee stevige stormen in: Ciara was nog niet eens een volle week voorbij en Dennis verscheen daags na de eigenlijke teldatum. Dit zou de vraag kunnen oproepen: is daar in de …

(22-1-2020)

Januaritelling 2020: een nogal gemiddelde januarimaand  
Een paar tellers hadden zich vergist in het weekend: zij hadden hun telling een weekend te vroeg uitgevoerd. Hun resultaten zijn hier echter toch meegenomen want er was geen sprake van opzienbarende veranderingen in de betreffende periode van een week. (SOVON laat deze resultaten buiten de verslaglegging.) Tot dusverre zijn 3640 vogels gemeld, …

(20-12-2019)

Decembertelling 2019: Relatief veel leuke aan water gebonden soorten  
Verhoudingsgewijs zijn er dit keer veel kavels met oppervlaktewater geïnventariseerd. Deze kavels krijgen overigens bij de ‘wintertellingen’ steeds zo veel mogelijk voorrang en dat wordt in dit geval mooi zichtbaar aan de telresultaten, zoals we hierna zullen zien. Tot dusverre zijn 4063 vogels doorgegeven, op 9,6 km2 (27 …

1 2 3 4 5 6 7 8 9