Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Introductie

Van september tot en met maart, doen leden van de werkgroep een wintertelling. Op de zaterdag van het middelste weekend van de maand worden alle vogels die in hun kavel(s) aanwezig zijn, zo nauwkeurig mogelijk geteld. Bij de meeste soorten kan het aantal waargenomen individuele vogels goed worden vastgesteld, bij grote zwermen betekent het soms een schatting, maar dan wel een gefundeerde.

Sinds het seizoen 2013-2014 wordt van deze tellingen op de website verslag gedaan. De meest opvallende en bijzondere waarnemingen, zoals van interessante wintergasten, worden op verhalende wijs gepresenteerd. De verslagen pretenderen niet volledig te zijn, maar zijn een goede weergave van de ontwikkelingen door de lopende winter en door de seizoenen.

De rankschikking van de verslagen loopt terug in de tijd, het laatste verslag staat bovenaan.

Seizoen wintertellingen 2020 - 2021
(28-3-2021)

Maarttelling 2021: Bijna alles is een beetje gemiddeld  
De winter in februari (met sneeuw en ijs) bleek uiteindelijk slechts van korte duur. Al gauw werd alles weer ‘gewoon’, hetgeen ook tot uitdrukking kwam in de tellingen van medio maart: de resultaten tonen een vrij gemiddeld beeld. Er zijn 3558 vogels waargenomen, van in totaal 80 soorten op 9,4 km 2 (27 kavels). De in twee …

(23-2-2021)

Februaritelling 2021: Houtsnippen en een waterpieper  
De winter viel precies in het telweekend. Of is het andersom: het telweekend viel precies in de winter? Hoe dan ook: veel sneeuw en ijs dit keer, zeker vergeleken met menig voorgaande winter. De vrij algemene stilte was minder verbazingwekkend, maar de vogeldichtheid was toch aan de hoge kant voor de maand februari. De watervogels moesten het …

(24-1-2021)

Januaritelling 2021: Over winteroverleving en... Putters!  
De eerste tellingen in 2021 laten een doorsnee globale uitkomst zien maar bij inzoomen komen voor sommige soorten toch resultaten aan het licht die vragen oproepen. Onze start in 2021 mag er in omvang trouwens wél zijn: bij het schrijven van dit verslag waren de resultaten van niet minder dan 30 kavels ingevoerd, in totaal 11,2 km 2 . …

(20-12-2020)

Decembertelling 2020: van Toppers tot en met Kolganzen  
Na de Bokjes van de afgelopen maanden zijn er opnieuw niet-direct-voor-de-hand-liggende waarnemingen gedaan: Toppers! En net als in februari 2018 zijn er ook weer honderden Kolganzen in Meijendel gesignaleerd, die kwamen slapen. Deze laatste waarneming viel weliswaar buiten het telweekend (namelijk op 8 december), maar lijkt hier zeker ook een …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10