Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Introductie

Van september tot en met maart, doen leden van de werkgroep een wintertelling. Op de zaterdag van het middelste weekend van de maand worden alle vogels die in hun kavel(s) aanwezig zijn, zo nauwkeurig mogelijk geteld. Bij de meeste soorten kan het aantal waargenomen individuele vogels goed worden vastgesteld, bij grote zwermen betekent het soms een schatting, maar dan wel een gefundeerde.

Sinds het seizoen 2013-2014 wordt van deze tellingen op de website verslag gedaan. De meest opvallende en bijzondere waarnemingen, zoals van interessante wintergasten, worden op verhalende wijs gepresenteerd. De verslagen pretenderen niet volledig te zijn, maar zijn een goede weergave van de ontwikkelingen door de lopende winter en door de seizoenen.

De rankschikking van de verslagen loopt terug in de tijd, het laatste verslag staat bovenaan.

Seizoen wintertellingen 2018 - 2019
(20-1-2019)

Januaritelling 2019: Van bijna alles wat, behalve een echte winter  
Op de vier teldagen van dit weekend mag het weer wel wispelturig heten: veel bewolking, af en toe een buitje (soms heel kort en iel), wind in vlagen en een enkele keer een klein beetje zon (op de maandag). Hetzelfde kan van de vogelverdeling over de kavels worden gezegd: de dichtheid per kavel varieerde van 35 tot 1166 waargenomen vogels per km …

(23-12-2018)

Decembertelling 2018: een heel gemiddelde telling en toch weer aardigheidjes  
De algehele vogeldichtheid in Meijendel was dit telweekend 409 vogels/km². Dat komt erg dicht in de buurt van het gemiddelde over de afgelopen 10 jaar: 390 vogels/km². Op het moment van schrijven waren er 78 vogelsoorten waargenomen, op 11,2 km² (31 kavels). Toch zijn er deze maand ook nog enkele aardige bijzonderheden te melden. …

(25-11-2018)

Novembertelling 2018: Dodaarzen, Grote zilverreigers en veel bijzonderheden  
Evenals in oktober was het weer - vooral zaterdag - erg mooi. De Dodaars, Grote zilverreiger en Grote barmsijs braken hun dichtheidsrecords (over de laatste 10 jaren). Verder was er deze maand een aantal ‘ongewone’ bijzonderheden. Op het moment van schrijven waren er 85 vogelsoorten doorgegeven, over 11,0 km² (31 kavels). De …

(21-10-2018)

Oktobertelling 2018: Bladeren vallen, Bladkoningen vallen op  
Bij stralend weer en hoge temperaturen werden absolute dichtheidsrecords (over alle telmaanden in de afgelopen 10 jaar) gebroken voor Grauwe gans, Brandgans, Bladkoning en Rietgors. Een grote bijzonderheid was ook een Grote pieper. Op 11,9 km 2 (32 kavels) zijn 88 vogelsoorten aangetroffen, iets minder dan vorig jaar, maar ruim boven het …

1 2 3 4 5 6 7