Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

Niewsberichten en -archief

Klik een verkorte weergave hieronder voor het gehele bericht.

(9-4-2021)

Brede steun Tweede Kamer voor het Aanvalsplan Grutto  
Het Aanvalsplan Grutto is een initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland en is met inbreng van zes weidevogelprovincies opgesteld. Het Aanvalsplan richt zich op het redden …

(28-3-2021)

Maarttelling 2021: een beetje gemiddeld  
De resultaten van de midmaandse maarttellint tonen een vrij gemiddeld beeld. Er zijn 3.558 vogels waargenomen, van in totaal 80 soorten op 9,4 km 2 (27 kavels).De gemiddelde vogeldichtheid bedroeg 378 vogels/km 2 . Voorzitter Jan Westgeest schrijft …

(11-3-2021)

De webcams in de kast van de Kerkuil boven het bezoekerscentrum staan aan  
Sinds jaren zijn op de site van Dunea de broedpogingen van Kerkuil, Toren- cq Slechtvalk via webcams live te volgen geweest. Ook deze lente is dat weer het geval, althans waar het de Kerkuilen betreft. Sinds 10 maart staan de webcams bij de broedkast van …

(23-2-2021)

Februaritelling 2021: Heel veel houtsnippen en sneeuw  
De winter viel precies in het telweekend van februari: veel sneeuw en ijs. De watervogels moesten het hebben van wakken en plaatsen van waterinlaat. In 23 kavels, op 8,4 km2, zijn 3.202 vogels van 73 soorten aangetroffen. De gemiddelde dichtheid bedroeg 380 …

(7-2-2021)

BMP 2020: gemiddeld aantal territoria en veel soorten  
De voorjaarsvergadering van Vogelwerkgroep Meijendel gaat vanwege corona niet door. Daardoor kan Frans Hooijmans zijn jaarlijkse presentatie van de BMP-resultaten niet geven. Je kunt deze nu zelf online bekijken . In 2020 zijn 40 kavels geteld met …

(24-1-2021)

Januaritelling 2021: Putters!  
Tijdens de januaritelling zijn 30 kavels ingevoerd, in totaal 11,2 km 2 . Daar zijn 4.596 vogels van 79 soorten waargenomen. De gemiddelde dichtheid bedroeg 412 vogels/km 2 . Enkele bijzonderheden waren appelvink, grote lijster en witgat. Opvallend is dat …

(19-1-2021)

2022 wordt 'Jaar van de Merel', 2021 is jaar van voorbereiding.  
Sinds 2002 organiseren Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland gezamelijk een 'Jaar van de ……'. Daarmee krijgt een soort die 'in zwaar weer' verkeert extra publiciteit en aandacht van onderzoekers. Dit jaar wordt met deze …

1 2 3 4 5 6 7 8 9
archief