Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(15-11-2015)

Eerste BMP-resultaten wijzen op redelijk broedseizoen in Meijendel


Secretaris Frans Hooijmans presenteerde tijdens de najaarsvergadering van de Vogelwerkgroep Meijendel de resultaten van de broedvogelinventarisatie in Meijendel dit jaar. Uit zijn statistische berekeningen blijkt het een redelijk broedseizoen te zijn geweest.

Op zo'n 1.600 ha zijn ruim 7.200 territoria vastgesteld, verdeeld over 89 soorten. Over de hele breedte is het aantal territoria licht gestegen vergeleken met vorig jaar. Alleen in de soortgroep van 'boomgroepen, open bos en bosranden' was er een lichte daling.

Fazant (3 jaar geleden voor het laatst met een territorium) en zomertortel (2 jaar geleden) lijken definitef verdwenen als broedvogel in Meijendel. Ook de torenvalk ontbreekt op de soortenlijst, hoewel hij wel al enkele jaren achtereen broedt op de watertoren (bekend van 'Beleef de Lente'). Het Dunea-terrein wordt echter niet geteld.

Bijzondere soorten waren er ook. Vogels die zelden tot broeden komen in Meijendel, zijn dit jaar vastgesteld: woudaap, rouwkwikstaart (mengpaar met witte kwikstaart) en ransuil (2 territoria).

Er waren zelfs 2 soorten die nooit eerder in Meijendel tot broeden kwamen: oeverzwaluw en gierzwaluw. De eerste was met twee nesten aanwezig in de Ganzenhoek, de tweede had een nest in het clubhuis van de Haagsche Golf- & Countryclub.

Binnenkort komt het volledige verslag van de BMP-inventarisatie 2015 op deze site te staan. Het is dan te vinden onder 'De werkgroep' en dan 'Jaarverslagen'.

De getelde territoria in 2015 zijn al wel te zien op de soortpagina's.