Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(15-7-2014)

Alarmcode rood voor de Grote Karekiet in Nederland


De Grote Karekiet is een soort die in de jaren '80 en '90 een aantal keren in Meijendel heeft gebroed. Het laatste broedgeval was in 2011. Vogelbescherming Nederland luidt nu de noodklok voor deze soort. "Het is alarmcode rood voor de Grote Karekiet in Nederland."
 
De laatste jaren laat deze Rode Lijst-soort een gestage achteruitgang zien. Werd het aantal broedparen vorig jaar nog tussen de 150 en 175 geschat, nu zijn er aanwijzingen dat de soort ternauwernood boven de honderd paar uitkomt.
 
Sovon heeft onlangs de resultaten van verschillende vrijwillige tellers naast elkaar gelegd en kwam tot een verdrietige optelsom. Sinds 2001 is de stand in belangrijke resterende bolwerken in Noordwest-Overijssel met 50% afgenomen (van 100 naar 51 paar). Op de Loosdrechtse Plassen, belangrijk broedgebied, was de soort lange tijd stabiel met tussen de 25 en 30 territoria. In 2013 zakte dat aantal naar elf; wellicht een gevolg van het late en koude voorjaar waardoor het riet slecht groeit. Maar ook dit jaar stokt de teller bij dertien Grote Karekieten-territoria. Er lijkt dus meer aan de hand te zijn.
 
Grote Karekiet
Click hier voor de soortpagina.
De Grote Karekiet is enorm kieskeurig als het om zijn leefgebied gaat: alleen oud riet is goed genoeg. Ze bouwen een nogal zwaar nest, dat niet in jong en buigzaam riet houdt. En juist van dat oude riet is steeds minder in Nederland. Dat komt deels doordat er soms onzorgvuldig wordt gemaaid, soms zelfs illegaal riet wordt verwijderd!
 
Er zijn gelukkig hier en daar nog wel wat lichtpuntjes. In de Rijnstrangen handhaaft de soort zich redelijk dankzij goede rietontwikkeling door beheermaatregelen. Ook in het Zwarte Meer blijven de aantallen de laatste jaren stabiel.
 
Nieuw dal voor deze Rode Lijst-soort. De snelle afname van de laatste twee jaar zou mede veroorzaakt kunnen worden door bedreigingen in overwinteringsgebieden of tijdens de trek. Het is hopen op goede broedseizoenen in Nederland zodat deze Rode Lijst-soort uit dit nieuwe dal kan krabbelen; maar het is de vraag of dat gaat lukken. Daarvoor moeten we in ieder geval zuinig zijn op oud riet.

[Bericht gebaseerd op dit bericht van VBNL]

naar boven