Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(18-1-2013)

10 jaar natuurherstelprojecten afgerond.


Op 18 juni aanstaande gaven de gedeputeerde Evertse en algemeen directeur Jonker het gebied de Ganzenhoekplas feestelijk terug aan de natuur.

Met de uitvoering van de plannen voor de Ganzenhoek zijn alle afspraken uit de bestuursovereenkomst (1996) tussen Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en de provincie over de terugkeer van natte duinvalleien in de duingebieden Meijendel en Berkheide uitgevoerd.

Het natuurherstelproject Ganzenhoek is in een open planproces uitgevoerd. Initiatiefnemers Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer hebben met vele partijen gesproken. De gemeente Wassenaar, vogelwerkgroep, de Vrienden van Wassenaar, de ANWB, stichting Duinbehoud en de Duintrappers zijn alle bij dit open plan proces betrokken geweest. Op basis van deze gesprekken, bijeenkomsten en discussies is een voorstel gemaakt hoe het gebied rond de Ganzenhoekplas er uit moet komen te zien. Het uitgevoerde plan heeft met zoveel mogelijk wensen en eisen van de bezoekers en gebruikers van dit gebied rekening gehouden. De kosten voor dit project bedragen 2,6 miljoen euro. Dit bedrag is bijeengebracht door het Duinwaterbedrijf en de Provincie Zuid-Holland.