Home page Zoeken
top

Meijendel → Vogelaarswandeling

route vogelaarswandeling
Toon route hier op Google maps
Toon route hier met looprichting
Toon route apart op Google maps

U loopt door duinbos en zeeduin, langs plassen en moerasjes. Deze wandeling geeft u een goede indruk van het gebied. Onderweg veel vogels, afhankelijk van het seizoen. April en mei zijn de maanden voor de aankomst van zomervogels bijvoorbeeld Grasmus, Nachtegaal en Fitis. Gedurende de trek in september en oktober zijn er veel bijzondere vogels. In de winter Kramsvogels en Koperwieken.

Start bij de boerderij, volg een onverhard bospad met blauw/gele paaltjes door eikenbosje.

Daal af aan andere zijde. Bij driesprong met aan linkerzijde een open vlakte splitsen de blauwe en de gele route zich [1]. Volg eerst de blauwe route rechts om een uitstapje te maken naar de vogelobservatiewanden [2]. Bij twee driesprongen links aanhouden. Een tiental meters voorbij blauwe paal (nr. 6) slaat u linksaf een hekje door en bospad volgen tot een driesprong. Rechtdoor leidt naar de eerste wand en rechtsaf de groene paatjes leidt naar de tweede wand. Hier hebt u een weids uitzicht over de plas met kans op onder meer Blauwe reiger, Waterral, Dodaars, Fuut, Geoorde fuut, Kuifeend, Tafeleend, Krakeend, Bergeend, Slobeend, Wintertaling, Krooneend, Nijlgans, Canadese gans en Meerkoet. In de plas bevinden zich ook veel karpers. Kijk voor actuele waarnemingen op vogelkijkhut.nl.

Voor het vervolg van de tocht gaat u via hetzelfde bospad terug naar blauwe paal 6 en volgt de blauwe palen terug (twee driesprongen rechts aanhouden) tot u weer bij de driesprong bent bij de open vlakte. Hier staat een bank en in de bomen ertegenover hangt een broedkast voor een Torenvalk. Verder kunt hier Grote bonte specht, soms een Gekraagde roodstaart en een Kleine bonte specht tegenkomen. Ook kunt u een opvliegende Houtsnip ontmoeten. In de herfst Groenlingen en honderden Kramsvogels en Koperwieken bij de duindoorns.

Volg de gele palen tot aan de viersprong en ga daar rechtsaf een zanderig pad [3] op langs Sparregat [4] en steek een eindje verderop het fietspad over. Hier kunt u bij gele paal 17 een uitstapje rechtsaf maken naar het uitzichtpunt Panneduin [5].

Op de top heeft u een prachtig panorama met vele plassen. Zeer boeiend tijdens de najaarstrek: groepen vinkachtigen, wolken Spreeuwen, Veldleeuweriken en Graspiepers. In september vaak Boeren- en Huiszwaluwen boven de plassen. Hier kunt u de Buizerd, Kiekendief, Sperwer of Havik waarnemen. Op de plassen vaak Krakeend, Tafeleend, Kuifeend, Dodaars en soms Geoorde fuut.

Ga terug naar paal 17 en vervolg de gele route over het schelpenpad (de Oude Slag) door de open duinen richting strand.

Langs dit pad zitten in het voorjaar Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Zwartkop en Grasmus. Onderweg ziet u aan uw linkerhand een plas met Tafeleenden en soms een Roerdomp. Iets verderop een poel met boomkikkers; deze zijn vooral 's avonds luidruchtig aanwezig.

Honderd meter verderop, aan uw linkerzijde, bij de groene paaltjes, kunt u een uitstapje maken naar de Libellenvallei [6]. Vooral in de zomer is hier een fascinerende begroeiing met vele soorten orchideeën. Met wat geluk ziet u een Boomvalk jagen.

U gaat weer terug naar de Oude Slag en volgt dit schelpenpad tot aan het uitzichtpunt op de duintop [7]. Hier heeft u een prachtig zicht over het strand met in de zomer veel mensen. In de herfst en winter zijn hier vaak Drieteenstrandlopers te zien.

U vervolgt uw wandelroute over de verharde weg langs de fietsenstalling (rechts aanhouden) [8]. In deze omgeving komt de Roodborsttapuit voor. Na 100 m is aan de linkerkant de Rietgors in de struiken te horen. Onderweg mooie moshellingen en duinstruwelen met afhankelijk van het seizoen Nachtegaal, Goudvink, Graspieper en Kneu. Zo nu en dan kunt u een Vos tegenkomen.

Op het fietspad (Scheveningen-Wassenaarse Slag) aangekomen, volg de borden Meijendelse boerderij [9]. Ga hiertoe linksaf en na 50 meter rechtsaf. Op dit stuk komen Rietgors en Kleine Karekiet voor en gedurende de trek ook Baardmannetjes.

Bij de volgende verharde driesprong links aanhouden [10]. Onderweg hoort u wellicht nog de Kneutjes tot u weer bij de boerderij bent. Hier bevindt zich ook bezoekerscentrum 'De Tapuit' voor extra informatie.

De bovenstaandestaande wandeltocht is een bewerking van een door oud VWG-lid Harrie Wanders ontworpen wandeling. Deze werd in 1985 gepubliceerd in zijn boek " Vogeltochten in de Lage Landen", Uitgeverij Dwarsstap te Nijmegen, bladzijdes 132-133. De aanpassing bestaat o.a. uit de nieuwe doorsteek langs de Vinkenbaan. Voor meer informatie over de door de beheerder uitgezette routes bezoekt u de website van Dunea of het bezoekerscentrum bij de boerderij Meijendel. Ook de NS heeft een wandelroute via Meijendel uitgezet.

Terug naar het overzicht van alle wandelingen door het prachtige Meijendel.

naar boven