Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 7

Oppervlakte:   32,93 ha 
Opp. water:   3,29 ha 
Coördinaten centrum K7:
52°142'N / 4°347'E 

Tellers: Frank Regeer & Wim Calame

Oppervlaktewater in het westelijk deel beslaat een tiende van kavel 7. Het oostelijk deel is hoger en droger duingebied. Enkele stukken bos maken het totale gebied extra gevarieerd.

De Fitis, Nachtegaal, Grasmus en Tjiftjaf bezetten jaarlijks de grootste aantallen territoria (meer dan 10). De Merel, Zwartkop, Winterkoning, Vink, Roodborst en Heggenmus gaan elk voor 5 à 10. De beide laatstgenoemde soorten zijn de afgelopen jaren overigens wel sterk achteruitgegaan.

K7: veel begroeiing en een behoorlijk duinmeer met diverse uitlopers

Tot de vaste broedbevolking horen verder de Fuut, Knobbelzwaan, Kuifeend, Meerkoet (wél achteruitgegaan), Grote bonte specht, Boompieper (terug van jaren weggeweest), Zanglijster, Kleine karekiet, Kool- en Pimpelmees, Gaai en Goudvink en bijv. de laatste jaren de Canadese gans.

Opvallend is de 'dip' van de Gekraagde roodstaart in de eerste jaren van deze eeuw. Inmiddels is het aantal territoria terug op het oude niveau.

De Kievit heeft tot eind jaren tachtig in K7 gebroed. En in de jaren zestig kwam hier enige jaren de Grauwe klauwier voor. Deze is in 1985 uit heel Meijendel verdwenen.

Rond 1980 is in dit kavel gedurende ca. 8 jaar een deel van de toenmalige Zilvermeeuwen­kolonie (plus enkele paren Kleine mantelmeeuw) geweest, maar deze is in 1987 in z’n geheel verdwenen, mogelijk vanwege de Vos.

In herfst en winter zijn in kavel 7 gedurende de laatste jaren nauwelijks bijzondere soorten waargenomen (tenzij het tot hier doordringen van de Halsbandparkiet in februari 2004 het vermelden waard is).

De foto is gemaakt door René Wanders en maakt deel uit van een serie landschapsfoto's onder meer gemaakt in dit kavel. Bekijk die serie via het menu [Meijendel]


Dit kavel is in 36 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 1997 1996 1995 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984
Frank Regeer & 
Wim Calame
Frank Regeer & 
Wim Calame
Frank Regeer & 
Wim Calame
Frank Regeer Frank Regeer Frank Regeer Frank Regeer Frank Regeer Frank Regeer Dick Scheper & 
Heidi Scheper
Dick Scheper & 
Heidi Scheper
Tim den Outer Tim den Outer Tim den Outer Dick Bos Dick Bos Dick Bos Jan Engelenburg Jan Engelenburg Jan Engelenburg Jan Engelenburg Jan Engelenburg Jan Engelenburg Pieter Berkepeis Pieter Berkepeis Pieter Berkepeis Pieter Berkepeis Pieter Berkepeis Caroline Fonhof Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Caroline Fonhof Caroline Fonhof Caroline Fonhof Caroline Fonhof Caroline Fonhof Caroline Fonhof
Geen gegevens van 1992, 1993, 1994, 2000, 2007.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K7:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K7 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.