Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 105

Oppervlakte:   14,87 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K105:
52°139'N / 4°381'E 

Kavel 105 wordt dit seizoen geteld

Kavel 105 is de zogenaamde Hertenkamp, dat grenst aan kavel 71 en loopt tot de Jagerslaan in Wassenaar. In 2001 zijn hier voor het eerst broedvogels geïnventariseerd.

Kauw, Wilde eend en Meerkoet zijn de meest voorkomende soorten in de broedperiode, maar in aantal paren gaat het hierbij hoogstens om twee handen vol.

Bijzonder waren de twee territoria van de Kleine plevier in 2003. De Canadese gans, de Nijlgans en de Casarca zijn hier steeds terugkerende opvallende verschijningen. Verder zijn er jaarlijks twee paar Kieviten en een paartje Scholeksters aanwezig.

In herfst en winter zijn hier naast ganzen, eenden en meerkoeten ook geregeld aanzienlijke groepen houtduiven en kauwtjes waar te nemen.

Enkele jaren geleden heeft dit gebied een tamelijk grondige facelift ondergaan. Voordien was het een weiland waarop pony’s liepen en nog tot aan het voorjaar 2006 een oude bollenschuur stond. De schuur is nu weg en het terrein is omgevormd tot een ietwat glooiend open terrein, met vrij toegankelijke wandelpaden en aardige waterpartijen.

Omdat de bollenteelt schadelijke invloed had op de grondwaterkwaliteit zijn de voormalige tulpenvelden in dit gebied vervangen door natuurlijke duinen. Uit onderzoek na dit herstel blijkt dat er een grote hoeveelheid voedingstoffen in de bodem aanwezig is die de gewenste vegetatie ongunstig beïnvloedt. Jaarlijks wordt het gebied geïnventariseerd op broedvogels, vlinders en reeën; het is nog te vroeg om de uitkomsten te evalueren. De Hertenkamp is opengesteld voor het publiek.

De volgende twee links leiden naar artikelen die het herstelproject in detail beschrijven:


Dit kavel is in 18 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
geteld geteld geteld geteld geteld Lex Burgel & 
Marijke Hollander
Lex Burgel & 
Marijke Hollander
Petra Boshuizen Petra Boshuizen Petra Boshuizen Petra Boshuizen Petra Boshuizen Petra Boshuizen Pieter Steennis Pieter Steennis Pieter Steennis Pieter Steennis Pieter Steennis
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2012.

Desgewenst kunnen ook grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K105. Click hier

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan in een 'popup'venster.
De soorten worden daarin alfabetisch gesorteerd, maar dat kan ook
op familie (knop [gp] re-boven in dat venster).