Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 105

Oppervlakte:   14,87 ha 
Opp. water:   1,00 ha 
Coördinaten centrum K105:
52°139'N / 4°381'E 

Kavel 105 is dit seizoen geteld

Kavel 105 is de zogenaamde Hertenkamp, dat grenst aan kavel 71 en loopt tot de Jagerslaan in Wassenaar. In 2001 zijn hier voor het eerst broedvogels geïnventariseerd.

Wilde eend en Meerkoet zijn de meest voorkomende soorten in de broedperiode, maar in aantal paren gaat het hierbij hoogstens om twee handen vol.

Bijzonder waren de twee territoria van de Kleine plevier in 2003. De Canadese gans, de Nijlgans en de Casarca zijn hier steeds terugkerende opvallende verschijningen.

In herfst en winter zijn hier naast ganzen, eenden en meerkoeten ook geregeld aanzienlijke groepen houtduiven en kauwtjes waar te nemen.

Enkele jaren geleden heeft dit gebied een tamelijk grondige facelift ondergaan. Voordien was het een weiland waarop pony’s liepen en nog tot aan het voorjaar 2006 een oude bollenschuur stond. De schuur is nu weg en het terrein is omgevormd tot een ietwat glooiend open terrein, met vrij toegankelijke wandelpaden en aardige waterpartijen.

Omdat de bollenteelt schadelijke invloed had op de grondwaterkwaliteit zijn de voormalige tulpenvelden in dit gebied vervangen door natuurlijke duinen. Uit onderzoek na dit herstel blijkt dat er een grote hoeveelheid voedingstoffen in de bodem aanwezig is die de gewenste vegetatie ongunstig beïnvloedt. Jaarlijks wordt het gebied geïnventariseerd op broedvogels, vlinders en reeën; het is nog te vroeg om de uitkomsten te evalueren. De Hertenkamp is opengesteld voor het publiek.

De volgende twee links leiden naar artikelen die het herstelproject in detail beschrijven:


Dit kavel is in 23 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
geteld geteld geteld Wim van der Ham geteld geteld geteld geteld geteld geteld Lex Burgel & 
Marijke Hollander
Lex Burgel & 
Marijke Hollander
Petra Boshuizen Petra Boshuizen Petra Boshuizen Petra Boshuizen Petra Boshuizen Petra Boshuizen Pieter Steennis Pieter Steennis Pieter Steennis Pieter Steennis Pieter Steennis
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2012.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K105:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K105 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.