Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 6

Oppervlakte:   27,39 ha 
Opp. water:   3,27 ha 
Coördinaten centrum K6:
52°139'N / 4°338'E 

Tellers: Hans van As & Jennie Schouten

Het kavel is deels beperkt toegankelijk en deels geheel afgesloten voor het publiek. Naast waterpartijen is er open duin, bos en moeras te vinden. K6 wordt al bijna 50 jaar onafgebroken geïnventariseerd.

In dit kavel komen tegenwoordig weinig echt bijzondere vogels voor. Porseleinhoen en Waterral die hier voorheen werden aangetroffen, zijn al jaren niet meer waargenomen, mogelijk omdat bezoekers van het beperkt toegankelijke deel te veel van de paden afwijken en het leefgebied van deze zeer schuwe vogels verstoren. Het is ook al weer enige jaren gelden dat de Zomertortel zich in dit kavel liet horen; deze soort dreigt overigens helemaal uit Nederland te verdwijnen (Vogelbescherming nov. 2018).

De afname van het aantal Kleine karekieten in dit kavel zet zich gestaag door. De meest aannemelijke verklaring daarvoor is verstoring in het overwinteringsgebied in Afrika. Vanaf 1995 daalt de populatie in heel Meijendel gestaag. Als mogelijke oorzaak wordt in het jaarverslag 2012 begrazing genoemd, waardoor rietbiotoop wordt aangetast. Evenzo zijn Grauwe Ganzen liefhebbers van opkomend riet en speelt de explosieve toename van die soort sinds 1996 een rol in het minder beschikbaar zijn van geschikt riet.


Dit kavel is in 41 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984
geteld geteld geteld Hans van As Cees de Vormer Bob Planqué Bob Planqué Bob Planqué Bob Planqué Lenny van Drimmelen Lenny van Drimmelen Lenny v. Drimmelen Tim den Outer Björn Hauksson Ton Lansink Ton Lansink Ton Lansink Ton Lansink Ton Lansink Ton Lansink Ton Lansink Ton Lansink Ton Lansink Ton Lansink Wim & 
Frans Hooijmans
Jaap & 
Frans Hooijmans
Jaap & 
Frans Hooijmans
Harry & 
René Wanders
Harry Wanders Harry Wanders Harry Wanders Harry Wanders Harry Wanders Harry Wanders Harry Wanders Harry Wanders Harry Wanders Harry Wanders Harry Wanders Harry Wanders Harry Wanders

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K6:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K6 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.