Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 91

Oppervlakte:   39,98 ha 
Opp. water:   0,45 ha 
Coördinaten centrum K91:
52°118'N / 4°348'E 

Kavel 91 is vacant

Heeft u BMP-ervaring èn belangstelling?
Meldt u dan aan bij het secretariaat!

"Voorlinden” zoals dit gebied wordt genoemd, is in de jaren 1990 t/m 1994 geïnventariseerd op broedvogelterritoria en in 2006 is dat opnieuw opgepakt. Het is een terrein met de nodige afwisseling. Het bevat onder meer een stuk binnenduinrandbos en oppervlaktewater. Het landgoed op het terrein heeft voorheen een opleidingsinstituut voor de PTT gehuisvest.

In dit kavel komen vele soorten voor. Aardig is misschien te vermelden dat hier in begin jaren negentig soorten als de Huismus, de Putter en de Grauwe vliegenvanger voorkwamen, soorten waarvan elders in Meijendel aanzienlijk minder of vrijwel in het geheel geen territoria (meer) worden aangetroffen.

Heden ten dage komen in (geleidelijk) toenemende mate eenden- en ganzensoorten voor. Ook van Waterhoen en Meerkoet zijn enkele territoria vastgesteld en in de rietzoom is in het voorjaar de Kleine karekiet te horen. De bospercelen in het kavel bieden 'woon'ruimte aan duiven-, spechten- en kraaiensoorten. Verder zijn er territoria van soorten als Zwartkop, Tuinfluiter, Vink, Tjiftjaf, Fitis en mezen vastgesteld. Zeker ook genoemd moeten nog Boomklever en -kruiper en Fluiter. Kortom een grote variatie aan soorten in kavel 91.

Meer algemene informatie over het landgoed kan via zoekmachines worden gevonden of bijvoorbeeld in de WikipediA (mèt foto's).


Dit kavel is in 24 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Aenne Jaarsveld & 
Tim den Outer
Aenne Jaarsveld & 
Tim den Outer
Aenne Jaarsveld Aenne Jaarsveld Aenne Jaarsveld Aenne Jaarsveld Aenne Jaarsveld Aenne Jaarsveld Aenne Jaarsveld Aenne Jaarsveld Aenne Jaarsveld Aenne Jaarsveld Aenne Jaarsveld Aenne Jaarsveld Aenne Jaarsveld Aenne Jaarsveld Aenne Jaarsveld Aenne Jaarsveld Pieter Berkepeis Pieter Berkepeis Pieter Berkepeis Pieter Berkepeis Yvonne van der Pitte Yvonne van der Pitte
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2024.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K91:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K91 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.