Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 85

Oppervlakte:   37,72 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K85:
52°124'N / 4°343'E 

Kavel 85 is vacant

Heeft u BMP-ervaring èn belangstelling?
Meldt u dan aan bij het secretariaat!

Kavel 85 ligt ten zuidwesten van de Boerderij Meijendel. Het kavel is deels bebost, deels open terrein (zie foto onder). Sinds 2004 wordt dit kavel nagenoeg elk voorjaar op broedvogels geïnventariseerd. Vóór die tijd is er enkel in 1987 en van 1993 t/m 1995 geteld.

K85 is opengesteld voor het publiek, voorwaarde is dat men op de paden blijft.

Foto: Rob GroenendaalKlik foto voor vergroting

Fitis, Merel, Nachtegaal en Vink vormen de hoofdbewoners. Maar tijdens een rondwandeling kan men in het broedseizoen ook heel goed vele andere soorten tegenkomen zoals Tjiftjaf, Winterkoning, Heggenmus, Kool- en Pimpelmees, Gekraagde roodstaart, Grote bonte specht, Boomleeuwerik en Boompieper.

Ook de Fazant, Houtduif en de Groene specht maken een kans en verder natuurlijk de Roodborst, Zanglijster, Tuinfluiter en Zwartkop.

Bekijk de details van BMP inventarisaties via de jaartallen in de tabel hieronder.


Dit kavel is in 15 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2017 2016 2015 2014 2013 2009 2008 2007 2006 2005 2004 1995 1994 1993 1987
Fennie Steenhuis Fennie Steenhuis Fennie Steenhuis Fennie Steenhuis Fennie Steenhuis Rob Groenendaal Rob Groenendaal Rob Groenendaal Rob Groenendaal Rob Groenendaal Rob Groenendaal J. Schouten J. Schouten J. Schouten Robert Kwak
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K85:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K85 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.