Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 83

Oppervlakte:   46,96 ha 
Opp. water:   1,54 ha 
Coördinaten centrum K83:
52°118'N / 4°330'E 

Teller: Hans van As

Westelijk tegen de Vlakte van Waalsdorp aan ligt kavel 83, een grotendeels open gebied met hier en daar een stukje bos en praktisch zonder oppervlaktewater.

In het kavel vinden sinds 1990 onafgebroken broedvogelinventarisaties plaats. Eerder, in de tachtiger jaren is er minder regelmatig (vijf keer) geïnventariseerd.

Fitis, Grasmus, Tjiftjaf, Nachtegaal, Heggenmus en Winterkoning zijn er in het broedseizoen de meest voorkomende soorten. Andere veel voorkomende soorten zijn de Koolmees, de Pimpelmees, de Merel en de Zwartkop. Ook een handvol Boompiepers, Braamsluipers en Roodborsten keren jaarlijks weer.

Verdwenen zijn hier de Kauw, de Spreeuw en – zoals overal in Meijendel – de Tapuit en de Barmsijs. Na meer dan 10 jaar afwezigheid verscheen er in 2002 weer een Boom­leeuwerik en die is in de jaren daarop met enkele territoria aanwezig gebleven.

Sinds 2011 wordt het kavel ook geïnventariseerd op verblijvende vogels in najaar en winter. Dan komen grote zwermen lijsterachtigen - vooral koperwieken - af op de bessen van de meidoorns.


Dit kavel is in 37 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1987 1986
Hans van As geteld geteld Aenne Jaarsveld Aenne Jaarsveld Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Hans van As Ron Verhoogh Ron Verhoogh Ron Verhoogh Leo Snellink Leo Snellink
Geen gegevens van 1984, 1985, 1988, 1989.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K83:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K83 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.