Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 77

Oppervlakte:   32,41 ha 
Opp. water:   4,33 ha 
Coördinaten centrum K77:
52°157'N / 4°353'E 

Rond heel kavel 77, onderdeel van het Ganzenhoekbos, loopt een voetpad voor wandelend publiek. Het fietspad Wassenaarse Slag – Scheveningen doorsnijdt het kavel. In het midden bevindt zich een grote plas en verder is er ook aardig wat (naald)bos.

Het kavel wordt pas sinds 2000 systematisch geïnventariseerd.

De kolonie Oeverzwaluwen in de Ganzenhoek. Foto: Jan Westgeest. Klik de foto voor een vergroting

De meest voorkomende soorten in het broedseizoen zijn Fitis, Tjiftjaf en Winterkoning. In sommige jaren is langs het fietspad de Spotvogel waar te nemen. Aardig is ook dat er tussen de diverse mezensoorten af en toe Zwarte mezen voorkomen. Verder broedt er geregeld een Havik, vermoedelijk een jong afkomstig van kavel 75. De Houtduif neemt jaarlijks verder af. De Grote bonte specht komt betrekkelijk veel voor.

Bijzonderheid: in 2015 en 2016 hebben Oeverzwaluwen in dit kavel gebroed. Helaas lijkt de duinwand daarna te ver afgekalfd om bruikbaar te blijven voor deze zwaluwen.

’s Winters bevinden zich soms honderden Meerkoeten op de plas, maar ook diverse soorten eenden en andere watervogels. Af en toe wordt een Roerdomp waargenomen en niet te vergeten Kruisbekken. Heel soms verblijft de IJsvogel er in het najaar en één keer is een Kleine bonte specht waargenomen. Een Zwarte stern die er ’n keer enkele weken boven het water heeft gejaagd, is helaas later op de oever dood teruggevonden.


Dit kavel is in 23 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1994 1993
geteld Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Ico Hoogendoorn Ico Hoogendoorn
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.

Desgewenst kunnen ook grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K77. Click hier

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan in een 'popup'venster.
De soorten worden daarin alfabetisch gesorteerd, maar dat kan ook
op familie (knop [gp] re-boven in dat venster).