Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 77

Oppervlakte:   32,41 ha 
Opp. water:   4,33 ha 
Coördinaten centrum K77:
52°157'N / 4°353'E 

Teller: Jan Westgeest

In het midden van kavel 77 bevindt zich een grote plas. Samen met het aangrenzende bos vormt deze ‘De Ganzenhoek’. Rond en door het kavel loopt een voetpad voor wandelend publiek. In het oostelijke deel doorsnijdt het fietspad Wassenaarseslag – Scheveningen het kavel.

Het kavel wordt pas sinds 2000 systematisch geïnventariseerd.

Een deel van de Corsicaanse dennen in het Ganzenhoekbos is in de winter van 2018-2019 gekapt. Toch blijft de Vink al sinds bijna een decennium lang de meest voorkomende vogelsoort in het broedseizoen. Ook de Gekraagde roodstaart, Koolmees en Zwartkop doen het goed en deze soorten zijn op gelijke hoogte gekomen met de Fitis en Grasmus, die in het begin van de 21e eeuw de kroon spanden. Verder komt de Grote bonte specht hier betrekkelijk veel voor en sinds enkele jaren broeden er ook Kleine bonte spechten. Kuifmees en Zwarte mees lijken helaas te verdwijnen of zijn al verdwenen. Eekhoorns zijn al jaren niet meer gezien. De oevers van de plas lopen geleidelijk af en daar houden steltlopers zoals de Kleine plevier en de Kievit zichtbaar van. Ook Witte kwikstaarten lopen er geregeld rond, vooral in de trektijd.

Sinds 2015 is het kavel ontdekt door de Oeverzwaluw. Enkele duinwanden blijken ruimte te bieden voor het graven van broedholten en boven de plas vliegt in ruime mate voedsel rond. De soort komt nu jaarlijks poolshoogte nemen en heeft al meerdere broedsels achter de rug, ondanks het risico van deels afkalvende wanden.

’s Winters bevinden zich vaak veel Meerkoeten op de plas (tot een paarhonderd), maar ook diverse soorten eenden en andere watervogels. Af en toe wordt een IJsvogel waargenomen en zelfs zijn er een keer een IJseend en een Zwarte zee-eend gezien. In de laatste winters hebben er enkele Wilde zwanen (een maandje) gelogeerd.

De kolonie Oeverzwaluwen in de Ganzenhoek. Foto: Jan Westgeest. Klik de foto voor een vergroting

Dit kavel is in 27 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1994 1993
Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Ico Hoogendoorn Ico Hoogendoorn
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K77:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K77 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.

naar boven