Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 75

Oppervlakte:   46,84 ha 
Opp. water:   1,02 ha 
Coördinaten centrum K75:
52°157'N / 4°367'E 

Teller: Patricia van Veen

Kavel 75, grenzend aan de weg naar Wassenaarse Slag, is geheel afgesloten voor het publiek. Sinds eind 2004 wordt het begraasd. Het is grotendeels open duin, met enkele stukjes bos. Een uitloper van de hoofdader vormt het enige stukje open water.

Het kavel wordt sinds 1974 geteld (m.u.v. de jaren 1984 en 1987).

De meest voorkomende soorten in het broedseizoen zijn Fitis en Grasmus. In 2004 is er voor het eerst een Wielewaal waargenomen. De Boomleeuwerik neemt er de laatste jaren toe en is geregeld ook vanaf de weg te horen en zien. Hetzelfde geldt voor de Zanglijster.

Jarenlang heeft een paartje Havik er jongen grootgebracht, maar dat is nu voorbij. Mogelijk hangt dit samen met de afname van de Houtduif. In de zomer is er soms – meestal ook vanaf de weg – een Boomvalk waarneembaar.

’s Winters is het er – na de jaarlijkse trek – vrij rustig. Opvallend is wel dat er dan nogal eens een of twee Watersnippen in het open duingebied worden aangetroffen. Een bijzondere waarneming: 11 Pestvogels langs het fietspad naar Wassenaarse Slag op 5 november 2004


Dit kavel is in 38 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1986 1985
Patricia van Veen Patricia van Veen Ton van Strien Ton van Strien Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Westgeest Jan Regeer Jan Regeer Jan Regeer Jan Regeer Jan Regeer Jan Regeer Jan Regeer Jan Regeer Jan Regeer Jan Regeer Jan Regeer Jan Regeer
Geen gegevens van 1984, 1987, 2022.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K75:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K75 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.