Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 74

Oppervlakte:   10,84 ha 
Opp. water:   0,33 ha 
Coördinaten centrum K74:
52°155'N / 4°380'E 

Kavel 74 wordt dit seizoen geteld

Langs de weg naar Wassenaarse Slag, achter Duinrell en tegenover Rijksdorp, ligt kavel 74, "De Klip", in vroeger tijden een bloembollenveld. Het terrein is vlak en open en bevat enkele weliswaar ondiepe maar toch blijvende plassen.

Tot enkele jaren geleden werden hier Galloway-runderen en Fjorden-paarden geweid, maar sinds begin 2005 zijn de hekken weggehaald en kunnen de grazers in een veel groter gebied komen.

Samen met de kavels 72 en 73 worden op dit terrein al sinds 1973 nagenoeg onafgebroken de broedvogels geïnventariseerd, alleen in 2013 en 2014 was dat niet het geval.

De laatste jaren domineert hier de Kievit, met meerdere paren. De Nijlgans, de Krakeend, enkele paren Wilde eend, Waterhoen, Meerkoet en Scholekster hebben hier jaarlijks ook territoria, evenals enkele Grasmussen. In 1996 en 1997 hebben in dit kavel enkele paartjes Kleine plevier gehuisd, maar die zijn verdwenen evenals de Wulp en de Tureluur die er in de negentiger jaren voorkwamen.


Dit kavel is in 39 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984
geteld geteld geteld geteld Hidde van der Veer Hidde van der Veer Hidde van der Veer Hidde van der Veer Hidde van der Veer Hidde van der Veer Tanja Wit Tanja Wit Tanja Wit Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus
Geen gegevens van 2013, 2014.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K74:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K74 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.