Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 73

Oppervlakte:   50,99 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K73:
52°153'N / 4°374'E 

Teller: Hidde van der Veer

Kavel 73 is een groot kavel met een open karakter,  er is geen oppervlaktewater. Samen met kavel 74 ("De Klip") en kavel 72 is dit gebied sinds 1973 nagenoeg onafgebroken in ieder voorjaar op broedvogels geïnventariseerd, alleen in 2013 en 2014 was dat niet het geval.

In kavel 73 zijn al jarenlang (met meer dan 20 territoria) de meest voorkomende soorten in het voorjaar: Fitis, Grasmus, Heggenmus, Nachtegaal en Tjiftjaf. De Merel steekt hen de laatste jaren naar de kroon. Koolmees, Zwartkop, Pimpelmees en Winterkoning tellen zeker ook mee. Soorten die hier in de zeventiger jaren aanwezig waren maar daarna verdwenen zijn, zijn de Patrijs, de Veldleeuwerik, de Grauwe klauwier en de Geelgors. De Tapuit heeft het langer volgehouden, maar is toch ook al meer dan een decennium niet meer (met één uitzondering: een territorium in 1997).

In de herfst en vroege winter zijn er bijna altijd wel Graspiepers, lijstersoorten, Roodborsten, Heggenmussen, Winterkoningen, Kool- en Pimpelmezen, kraaien- en vinkensoorten te vinden. De maanden januari en februari zijn doorgaans de ‘stilste’ perioden.

In herfst en winter worden er geregeld roofvogels en verder af en toe snippen gesignaleerd.


Dit kavel is in 33 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984
Hidde van der Veer Hidde van der Veer Hidde van der Veer Hidde van der Veer Hidde van der Veer Tanja Wit Tanja Wit Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus
Geen gegevens van 2010, 2013, 2014.

Desgewenst kunnen ook grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K73. Click hier

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan in een 'popup'venster.
De soorten worden daarin alfabetisch gesorteerd, maar dat kan ook
op familie (knop [gp] re-boven in dat venster).