Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 71

Oppervlakte:   47,98 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K71:
52°141'N / 4°371'E 

Teller: Ton van Strien

Tussen het golfterrein en Duinrell bevindt zich kavel 71, een vrij groot open kavel met vooral aan de randen hier en daar nog aardige stukjes bos. Er is geen sprake van echte open plassen, hoogstens van een bijna onopvallend kreekje.

Enkele jaren geleden heeft dit gebied een tamelijk grondige facelift ondergaan. Voordien was het een weiland waarop pony’s liepen en nog tot aan het voorjaar 2006 een oude bollenschuur stond. De schuur is nu weg en het terrein is omgevormd tot een ietwat glooiend open terrein, met vrij toegankelijke wandelpaden en aardige water­partijen. Sinds 1973 is K71 in het broedseizoen nagenoeg elk jaar geteld.

De meest voorkomende broedvogels zijn hier in volgorde van aantallen: de Fitis en de Grasmus, maar ook de Koolmees, de Kauw en de Nachtegaal zijn talrijk. Dan volgen de Winterkoning, de Merel, de Tjiftjaf, de Pimpelmees en de Heggenmus. Ook Kauw, Wilde eend en Meerkoet zijn veel voorkomende soorten in de broedperiode, maar in aantal gaat het hierbij hoogstens om zo'n tien paren.

Daarnaast is er een vrij grote variatie aan soorten waarvan er de laatste jaren één à twee handenvol territoria gevonden worden. De Boomklever is een soort die buiten dit kavel in Meijendel niet veel aangetroffen wordt. Van de Torenvalk, de Kievit en de Zomertortel is al ruim een decennium lang in dit kavel geen territoria meer gevonden. Buizerd en Bosuil laten zich er wel geregeld horen.

In herfst en winter zijn er geregeld roofvogels te zien, naast de mezen-, kraaien-, spechten-, snippen-, lijster- en vinkensoorten, naast de Winterkoningen, Heggenmussen (die overigens in dit seizoen een teruggetrokken bestaan leiden) en Roodborsten. Ook Goudhanen, Boomklevers en Boomkruipers worden er dan geregeld waargenomen.

Helaas worden af en toe gasten van Duinrell of andere ongewenste bezoekers in het kavel aangetroffen.


Dit kavel is in 39 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984
Ton van Strien Ton van Strien Ton van Strien Jack Noordhuizen geteld geteld geteld geteld geteld geteld Lex Burgel & 
Marijke Hollander
Lex Burgel & 
Marijke Hollander
Lex Burgel & 
Marijke Hollander
Lex Burgel & 
Marijke Hollander
Lex Burgel & 
Marijke Hollander
Lex Burgel & 
Marijke Hollander
Pieter Steennis Pieter Steennis Pieter Steennis Pieter Steennis Pieter Steennis Pieter Steennis Pieter Steennis Pieter Berkepeis Pieter Berkepeis Pieter Berkepeis Pieter Berkepeis Bert Drost Bert Drost Bert Drost Bert Drost Bert Drost Bert Drost Bert Drost Bert Drost Bert Drost Bert Drost Bert Drost Bert Drost
Geen gegevens van 2000, 2008.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K71:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K71 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.