Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 66

Oppervlakte:   58,10 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K66:
52°135'N / 4°366'E 

Tellers: Wim Calame & Frank Regeer

Dit kavel wordt gevormd door de Koninklijke Haagsche Golf- en Country Club (KHGCC). Het terrein is alleen voor leden te bereiken via de Groot Haesebroekseweg.

Het bestaat uit gecultiveerd duinterrein (greens) met aan de randen enerzijds duinvegetatie en anderzijds duinrandbos. Het middenstuk bestaat uit grasveldcomplexen met verspreide duinbosjes. Op het terrein is een naaldboscomplex van waarde voor het broedsucces van verscheidene soorten zangvogels. Open water is afwezig.

Opvallende soorten zijn de Wielewaal, Grauwe Vliegenvanger, Kuifmees en Zwarte Mees.

Vanuit de golfers houdt een Green Commissie de natuurwaardes van het terrein in de gaten. Met nadruk wordt vermeld dat het terrein zonder vergunning/toestemming van de KHGCC niet toegankelijk is. Zij is ook verantwoordelijk voor het beheer van dit gebied.


Dit kavel is in 37 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
Wim Calame & 
Frank Regeer
Wim Calame & 
Frank Regeer
Wim Calame & 
Frank Regeer
Wim Calame & 
Frank Regeer
Wim Calame & 
Frank Regeer
Wim Calame & 
Frank Regeer
Wim Calame & 
Frank Regeer
Wim Calame & 
Frank Regeer
Wim Calame & 
Frank Regeer
Wim Calame & 
Frank Regeer
Wim Calame & 
Frank Regeer
Wim Calame & 
Frank Regeer
Henk Karels Wim Calame Wim Calame Wim Calame & 
André Leegwater
Wim Calame & 
André Leegwater
Wim Calame & 
André Leegwater
is geteld is geteld is geteld is geteld is geteld is geteld is geteld is geteld is geteld is geteld is geteld is geteld is geteld is geteld is geteld is geteld is geteld is geteld is geteld
Geen gegevens van 1984, 2004, 2010, 2012.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K66:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K66 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.